Voor bewoners rond het Groene Hart, een parkje in de Verzetsbuurt in de Oosterboer, werd een bijeenkomst gehouden.

Gemeente Meppel investeert dit jaar 45.000 euro in het Groene Hart in de wijk Oosterboer

Voor bewoners rond het Groene Hart, een parkje in de Verzetsbuurt in de Oosterboer, werd een bijeenkomst gehouden. Foto: Willem Braam

De gemeente Meppel stelt dit jaar 45.000 euro beschikbaar voor Het Groene Hart, een parkje in de Oosterboer in Meppel. Het geld kan ingezet worden voor verbetering van de openbare ruimte of voor andere projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de buurt.

Denk hierbij aan het klimaatbestendig maken of het verbeteren van de sociale structuur in de wijk. Naast deze bijdrage zijn er nog subsidiemogelijkheden vanuit het waterschap en voor biodiversiteit denkbaar.

Naast deze investering is de gemeente ook van plan om speeltoestellen in dit deel van de buurt op korte termijn te vervangen. De kinderen uit de directe nabijheid van het Groene Hart krijgen daarom binnenkort een brief van de gemeente, waarin ze wordt gevraagd aan welke speelmogelijkheden ze behoefte hebben.

Dit kwam naar voren tijdens een digitale sessie die de gemeente heeft gehouden over het Groene Hart, in de Verzetsbuurt, omsloten door de Bevrijdingslaan en de Bezettingslaan. De digitale sessie is onderdeel van een proef van de gemeente voor de Verzetsbuurt. Uit de proef moet blijken op welke schaal brede buurtgesprekken het beste gevoerd kunnen worden. De gemeente wil weten wat bewoners in deze omgeving bezighoudt en wat zij graag anders zien.

Combinatie met beweegtoestellen

Een bewoner opperde tijdens de sessie om de speeltoestellen te combineren met beweegtoestellen voor ouderen. Ook werd de oproep gedaan om de speelveldjes niet te veel te cultiveren. „Voorheen had het Ringpark wat ruige veldjes. Dat vonden kinderen fijn. Crossen en verstoppen. Dát was leuk.” Maak er iets ‘wilds’ van was de oproep. Ook werd het idee geopperd om niet drie à vier kleine speelplekjes te onderhouden maar om één groot speelterrein te creëren.

Digitale bijeenkomst niet geschikt om plannen te maken

Maar voordat het geld daadwerkelijk in de buurt kan worden geïnvesteerd, moeten er eens plannen worden gemaakt. De deelnemers aan de digitale bijeenkomst waren het er snel over eens dat gesprekken via een beeldscherm daartoe ontoereikend zijn. Daarom komt er op korte termijn een wijkschouw. Een wandeling door de buurt, waarin probleemplekken worden bezocht en waarin kansrijke stukjes worden aangewezen.

Een van die probleemplekken is een boom, waar al jaren over wordt gesproken. Deze boom staat te dicht op een aantal woningen en levert veel overlast op. Daarom waren vijf van de zes gezinnen die overlast ervaren bij de digitale bijeenkomst aanwezig. Ze pleitten opnieuw voor het verwijderen van deze eik.

Een andere deelnemer vond het echter lastig om over deze specifieke boom te praten. „Overlast van een boom is persoonlijk, daarover wil ik geen beslissing nemen”, merkte ze op. Zij riep op om het gesprek op algemene dingen te concentreren. Naast het groenonderhoud valt daarbij te denken aan de parkeeroverlast, de veiligheid en te snel rijden. Daarin konden meerdere deelnemers zich vinden. „Maar het grotere belang sluit het kleine belang niet uit.”

Bewoners willen handen uit de mouwen steken

Naast het aandragen van ideeën willen de bewoners ook de handen uit de mouwen steken. Mogelijk kan een deel van het groen door de bewoners zelf worden onderhouden. Daarnaast is er belangstelling om ‘snippergroen’ van de gemeente te huren of te kopen.

Alle deelnemers willen vaart maken. Daarom komt er, zodra de coronamaatregelen het toelaten, een wandeling door de buurt. Daarna wordt een actiegericht werkgroepje geformeerd die zich over de plannen gaat buigen. Het is de bedoeling dat dit jaar nog met de uitvoering wordt begonnen.

Die daadkrachtige opstelling werd door wethouder Jaap van der Haar omarmd. „Werk de thema’s uit in subgroepjes en kijk daarbij over de muur van je eigenbelang heen”, riep hij de deelnemers op. Die gezamenlijke opdracht was niet aan dovemansoren gericht. „Het mooie aan dit project is dat ik opeens invloed heb”, concludeerde een deelnemer tevreden.