Gemeente Meppel slaat Perspectiefnota over

Wethouder Jaap van der Haar. Daan Prest

Meppel – De gemeente Meppel behandelt dit jaar geen Perspectiefnota. Er zijn nog teveel onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de coronacrisis om in juni keuzes te kunnen maken voor de jaren 2021-2024.

De gemeenteraad krijgt van de wethouder van financiën Jaap van der Haar voor de zomer een beeld van de ontwikkelingen met de belangrijkste financiële impact, waaronder de coronacrisis. „We weten op dit moment niet de effecten en gevolgen van wat er allemaal gebeurt,” aldus Van der Haar.

De raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel van het college van B&W dit jaar geen Perspectiefnota vast te stellen. De Perspectiefnota (PPN) vormt de basis voor de Programmabegroting 2021, die in november wordt vastgesteld. In de PPN worden de financiële uitgangspunten voor de jaren 2021-2024 op hoofdlijnen vastgesteld.

Van der Haar: „Voor de zomer kom ik met een voorstel hoe we met elkaar richting de begroting 2021 gaan en hoe de raad betrokken wordt bij de totstandkoming van die begroting.”