Gemeente Meppel wil dat in 2040 alle wijken van het aardgas af zijn

De gemeente Meppel wil dat in 2040 alle wijken aardgasvrij zijn. De gemeente wil beginnen met de Berggierslanden. Foto: Wim Goedhart

De gemeente Meppel spreekt de ambitie uit dat in 2040 alle gebouwen in de gemeente van het aardgas af moeten zijn. Dat is tien jaar eerder dan in het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken.

Om dit ambitieuze doel te halen heeft de gemeente een visie opgesteld, waarin beschreven wordt hoe woningen en gebouwen kunnen overstappen naar een duurzaam alternatief. Deze visie, waarvan het ontwerp nu klaar is, wordt voorgelegd aan de inwoners.

Per wijk, bedrijventerrein, dorp en buitengebied is onderzocht hoe de bebouwing eruit ziet. Aan de hand daarvan draagt de gemeente enkele oplossingen voor, maar definitieve keuzes moeten nog gemaakt worden, aldus wethouder Jaap van der Haar. „Per wijk maken we een uitvoeringsplan. Zetten we meteen in op een aardgasvrije wijk of kiezen we eerst voor kleinere ingrepen zoals het isoleren van woningen?

In de ontwerpvisie is een routekaart opgenomen die aangeeft in welke volgorde wijken en dorpen aan de slag gaan. Voorgesteld wordt om in de Berggierslanden te beginnen. „Een jonge wijk waar naar verhouding weinig aanpassingen nodig zijn om van het gas af te gaan. Huizen zijn goed geïsoleerd en de komende tien jaar zijn veel cv-ketels aan vervanging toe. Dat is een natuurlijk moment om na te denken over een duurzaam alternatief”, aldus de wethouder.

Nieuws

menu