Gemeenteraad van Meppel bespreekt halvering subsidie schoolzwemmen. 'We staan voor een aantal moeilijke keuzes'

Als het aan het college van de gemeente Meppel ligt, wordt de subsidie voor het schoolzwemmen gehalveerd. De belangrijkste reden: bezuinigen.

Zwemlessen in Bad Hesselingen.

Zwemlessen in Bad Hesselingen. Foto: Martijn Bijzitter

Donderdag en vrijdag spreekt de gemeenteraad over het voorstel om het subsidiebedrag voor schoolzwemmen van bijna 60.000 euro te halveren.