De Oosterboer is op te delen in vier wijken. De Verzetsbuurt (hier op de foto) is er daar één van.

Gemeenteraad van Meppel buigt zich over wijkaanpak Oosterboer

De Oosterboer is op te delen in vier wijken. De Verzetsbuurt (hier op de foto) is er daar één van. Willem Braam

De gemeenteraad van Meppel boog zich donderdagavond 15 maart in een digitale sessie over de wijkaanpak Oosterboer.

De Oosterboer staat al sinds 2017 op de agenda van de raad. In 2018 werden er verkenningen uitgevoerd en werd data verzameld. Vervolgens vonden er gesprekken met organisaties in de wijk plaats, zoals met de huisartsen, de scholen, de Baander en de bedrijven.

Dit jaar werd begonnen met een ‘meedenkperiode’ voor de bewoners. Ruim 420 inwoners van de wijk vulden een enquête in en 83 inwoners namen deel aan digitale brainstormsessies. Ook kinderen lieten van zich horen, zo vulden 126 kinderen een ‘doorgeefboekje’ in en deden enkele jongeren het spel Wijkdecor.

Gemis van speel- en hangplekken

Uit al deze gegevens blijkt dat onder andere speelplekken voor kinderen en hangplekken voor jongeren worden gemist. Ook dienen er passende woningen voor senioren in de wijk te blijven en kan de sociale cohesie worden verbeterd. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het groen en de biodiversiteit. Reden voor zorg zijn de parkeerproblemen in delen van de wijk en de kwaliteit van stoepen en paden. Ook wordt er een spanningsveld ervaren tussen auto’s en fietsers.

De raadsleden werden donderdagavond bijgestaan door twee leden van het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge. Jan Jonker en Annerieke van Dongen-Kardol namen deel aan de deelsessies die na de plenaire bijeenkomst volgden.

‘Wijken worden sociale gemeenschappen’

In deze sessies gingen de raadsleden dieper in op punten die moeten leiden tot een nota van uitgangspunten. Het viel wethouder Jaap van der Haar daarbij op dat de raadsleden de wijkaanpak benaderden vanuit de sociale cohesie en niet vanuit de ‘stenen’, de gebouwen en de infrastructuur van wegen en openbaar groen. Hij ziet de algemene tendens dat de wijken de nieuwe sociale gemeenschappen van de samenleving gaan worden hierin bevestigd.

Van der Haar hoopt dat deze informatie duidelijk terugkomt in de nota van uitgangspunten voor de wijkaanpak Oosterboer, waarmee de kaders voor het vervolg worden vastgelegd. Deze kaders omvatten de ambitie, de aanpak, de kosten en het tempo van de wijkaanpak. De financiën komen ook ter sprake in de nieuwe Perspectiefnota 2022-2025 (PPN).

Annerieke van Dongen vond het met name „mooi om te zien hoe de raad zich verdiept in de Oosterboer”, terwijl Jan Jonker opmerkte dat de bewoners na al de participatie-activiteiten in de wijk „nu wel wat verwachten. De raad is nu aan zet.”