Gemeenteraad van Meppel schrapt juridische afdwingbaarheid van de aanleg van collectieve warmtesystemen uit de RES

De gemeenteraad van Meppel stemt in met een aangepaste versie van de Regionale Energiestrategie regio Drenthe (RES 1.0). Een amendement van de VVD om de passage te schrappen over de juridische afdwingbaarheid van de aanleg van collectieve warmteleverende systemen, werd met 17 tegen 5 stemmen aangenomen.

Zonnepanelen op het dak krijgen de voorkeur boven het aanleggen van zonneparken.

Zonnepanelen op het dak krijgen de voorkeur boven het aanleggen van zonneparken. Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders gaf aan neutraal tegenover dit amendement te staan. „De motie is sympathiek”, zei wethouder Jaap van der Haar, „maar ook dubbel. Immers, in de nieuwe Warmtewet 2.0 komt deze deelnameverplichting waarschijnlijk wel te staan.”