Gemeenteraad van Meppel voert slag om bezuiniging op schoolzwemmen terug te dringen

„Waarom kiezen voor een bezuiniging op het schoolzwemmen, terwijl voor de vervanging van een vuilniswagen 515.000 euro wordt uitgetrokken, omdat deze op waterstof moet rijden”, vraagt Frank Perquin, fractievoorzitter van de VVD, zich af.

Zwemlessen in Bad Hesselingen.

Zwemlessen in Bad Hesselingen. Foto: Martijn Bijzitter

Een van de vele onderwerpen van de 62 pagina tellende perspectiefnota is een bezuiniging op het schoolzwemmen. Het college wil de subsidie van 60.000 euro daarop halveren. Maar dat zien veel partijen niet zitten. Sterk Meppel was de eerste partij die pleitte om van deze bezuiniging af te zien. De partij heeft steun gekregen van ChristenUnie, D66, GroenLinks en D66.

En ook de VVD snapt die keuze niet. Hij kijkt naar de vervanging van de vuilniswagen: „Extra kapitaallasten: 53.000 euro per jaar”, zegt Frank Perquin tijdens de behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad.

Gevolgen

Ina Booij, ChristenUnie: „Bij ons rondje langs de scholen bleek dat daarvan nog niets bekend was. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor kwetsbare leerlingen. Veel van deze leerlingen hebben bewegingsarmoede vanwege hun beperking. Ook is er onder deze leerlingen sprake van obesitas met als gevolg diabetes. In onze stad, maar ook daarbuiten, met veel water moet het ook veilig zijn voor deze groep kwetsbare kinderen en is een diploma wel een vereiste.”

D66 zet de bezuiniging in perspectief, en is juist daarom tegen de bezuiniging. „Wat is een jaarlijkse besparing van 32.000 euro op een begroting van 108 miljoen?”, vraagt fractievoorzitter Jeannet Bos. „Is het je waard om de veiligheid van kinderen in een waterrijke gemeente half te borgen, om scholen met een probleem op te zadelen, om een voorziening als het zwembad te bedreigen of de kansenongelijkheid tussen kinderen in minder vermogende gezinnen te vergroten?”

Bredere discussie

Xander Topma, fractievoorzitter van de SP, ziet liever dat er gesproken wordt over een groter thema. Hij is kritisch. Hij concludeert dat de raad niet in staat is gebleken om het onderste uit de kan te halen. „Natuurlijk, er zijn vragen gesteld, moties en amendementen ingediend en er zijn vele uren vergaderd, maar wat ons betreft is de kern niet geraakt. Namelijk het gesprek, hier in deze raad, over wat voor gemeente we willen zijn. Even een keer niet op de punten en komma’s, even een keer geen serie aan goedbedoelde moties en amendementen maar uitzoomen en met elkaar in gesprek over het grotere plaatje.”

Volgens hem worden met de moties en amendementen alleen reparaties aan symptomen gedaan. „Het gesprek voeren over het echte onderliggende probleem doen we niet.” En dat is volgens hem de scheefgroei tussen de inkomsten en uitgaven. Daarvoor zijn keuzes nodig, zegt Topma. „Aan de ene kant wil de raad voorzieningen van hoog niveau, ze wil een binnenstad die er piekfijn uitziet, geen mens mag tekort komen in het sociaal domein, er moet vol worden ingezet op duurzaamheid maar tegelijkertijd moeten de lokale lasten ook zo laag mogelijk blijven.”

Zelf komt de SP ook met een motie. De partij roept het college van burgemeester en wethouders op om bij de begroting keuzeopties voor te leggen aan de raad.

Motie van treurnis

D66 vindt het jammer dat in deze perspectiefnota weinig grote keuzes staan. Daar heeft het college bewust voor gekozen. Dat wil de grote keuzes met financiële gevolgen op lange termijn overlaten aan een nieuw college en raad, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ze komt met een motie van treurnis. Jeannet Bos: „Omdat het college zich er het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zo met een jantje-van-leiden vanaf maakt.”

De behandeling van de perspectiefnota gaat morgen verder. Dan komen de wethouders en de burgemeester met een reactie. Ook wordt er dan gestemd over alle voorstellen van de partijen.