César Cortés uit Honduras wordt priester in Zuidwest-Drenthe. Van de hete tropen naar Beilen, Hoogeveen en Meppel

César Cortés (37) uit Honduras wordt per 1 september parochievicaris in de Parochie Heilige Drie-eenheid in Zuidwest-Drenthe. Van de hete tropen naar de koude grond van ons kikkerlandje. „Ik wil mensen Gods liefde laten zien, ze blij maken.”

César Córtes.

César Córtes. Foto: Bisdom Roermond

Parochie Heilige Drie-eenheid is de overkoepeling van de geloofsgemeenschappen Heilige Stephanus in Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie in Hoogeveen en Sint Willibrord in Beilen. Na het vertrek van pastor Erik Verheijen en de ziekte van pastoraal werkster Alie de Lange ontstonden er personele problemen. De bisschop van Roermond, mgr. Smeets, biedt hulp en zendt César Cortés naar Meppel, Beilen en Hoogeveen. De bisschop van Groningen, mgr. Van den Hout benoemt Cortés op 1 september.