César Cortés uit Honduras wordt priester in Zuidwest-Drenthe. Van de hete tropen naar Beilen, Hoogeveen en Meppel

César Cortés (37) uit Honduras wordt per 1 september parochievicaris in de Parochie Heilige Drie-eenheid in Zuidwest-Drenthe. Van de hete tropen naar de koude grond van ons kikkerlandje. „Ik wil mensen Gods liefde laten zien, ze blij maken.”

César Córtes.

César Córtes. Foto: Bisdom Roermond

Parochie Heilige Drie-eenheid is de overkoepeling van de geloofsgemeenschappen Heilige Stephanus in Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie in Hoogeveen en Sint Willibrord in Beilen. Na het vertrek van pastor Erik Verheijen en de ziekte van pastoraal werkster Alie de Lange ontstonden er personele problemen. De bisschop van Roermond, mgr. Smeets, biedt hulp en zendt César Cortés naar Meppel, Beilen en Hoogeveen. De bisschop van Groningen, mgr. Van den Hout benoemt Cortés op 1 september.

De priester gaat wonen in Assen. Nog niet zo heel lang geleden gingen missionarissen van Nederland naar alle windstreken van de wereld. Nu is het andersom en komen studenten uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië naar hier om het evangelie in woord en daad te verkondigen. Zo ook César Cortés. Hij ervaart naar eigen zeggen heel duidelijk Gods leidende hand in alles, ook in zijn komst naar Nederland.

Geen recept

Priester-zijn is volgens hem een roeping. Je ziel verlangt ernaar Gods werk te doen. „Als de Heer je roept, dan volg je, ook al is het naar Nederland, naar Meppel, Beilen en Hoogeveen en met vreugde in het hart. Ik wil de mensen dienen, niet alleen katholieken, maar iedereen. Ik heb geen recept hoe ik de mensen terug wil leiden naar God. Ik ben er gewoon en hoop de mensen te inspireren.”

Cortés heeft een pittige jeugd achter de kiezen. „In 1997, toen was ik 13 jaar oud, stierf mijn moeder en door de moeilijke situatie in mijn land kon mijn vader zijn zes kinderen niet grootbrengen. We maakten binnen onze parochie deel uit van de gemeenschap van de Neocatechumenale Weg (een weg van christelijke initiatie tot verdieping van het geloof en herontdekking van de genaden van het doopsel) en werden op een ongelooflijke manier gesteund door andere leden. Er bleek zelfs een echtpaar bereid om ons in hun gezin op te nemen. Terwijl ze zelf al vijf kinderen hadden en er later nog vier bij kregen. Die liefde heb ik heel duidelijk als Gods hand ervaren. Ze beschouwden ons als hun eigen kinderen.”

„Ik heb de zin van mijn leven in de kerk gevonden. Door alles wat ik meemaakte in mijn jonge jaren werd ik boos op alles en iedereen. Daarom besloot ik mijn eigen weg te gaan. Ik maakte fouten, veel fouten, maar tot mijn verbazing werd dit mij niet aangerekend. De kerk veroordeelde mij niet. Integendeel. Ook in mijn pleeggezin bleef ik altijd welkom. De liefde van God, Zijn steun en kracht voelde als een warme deken die de kilte in mijn hart verdreef. Ik kreeg weer contact met mijn biologische vader die ik jaren haatte. Ik kon hem vergeven en heb nog een aantal mooie jaren met hem mogen beleven. De liefde die ik voelde in mijn jeugd en ook nu nog, wil ik uitdragen.”

Roepstem

César bleek een goed stel hersens te hebben. De universiteit was niet te hoog gegrepen Hij koos de richting landbouwindustrie. Deze studie sloot hij met succes af, waardoor hij zich landbouwingenieur mag noemen. Toch bleef er wat knagen, een roeping die niet begrepen werd, bleek later. „Voor mij was het een tijd van lijden, een existentiële crisis. Ik wilde daar verandering in brengen, maar kon dat op eigen kracht niet. Ik was aan het verdrinken. Wat moest ik doen?”

In 2006, na het bezoeken van een katholieke bijeenkomst, voelde Cortés heel sterk de roeping van God voor het priesterschap. De betekenis van het schrijnende gevoel in zijn ziel werd duidelijk. Ter plekke meldde hij zich aan. De pijn in zijn ziel bleek de roepstem van God. Na begeleiding werd hij na loting naar het Groot Seminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Roermond gezonden. Twee jaar geleden werd hij tot priester gewijd in Roermond, een moment om nooit te vergeten. „Ik kwam thuis. Samen de liefde van God beleven en leven, dat is mijn boodschap. Ik word bemind door God en wil die liefde aan de mensen doorgeven.”