Groen, openbare ruimte en vitaal ouder worden. Dit zijn de belangrijkste speerpunten van inwoners Oosterboer in Meppel

Een luchtfoto van een deel van de Oosterboer

Een luchtfoto van een deel van de Oosterboer Foto: Willem Braam

Pak de groenvoorziening aan. Dat is de belangrijkste boodschap die inwoners uit de wijk Oosterboer meegeven aan de gemeente Meppel. Daarnaast vinden bewoners van de wijk de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk, net als gezond opgroeien en vitaal ouder worden.

Dat blijkt uit de resultaten van het wijkonderzoek die in de maand februari is gehouden onder de inwoners. Ruim 700 inwoners, jong en oud, hebben hun mening gegeven over de toekomst van de Oosterboer. Er werd een infoquête gehouden, bewoners konden aanhaken bij brainstormsessies , voor de jeugd was er een spel en op de basisscholen en de buitenschoolse opvang is er aandacht geweest voor de toekomstige wijkinrichting. Ook met verenigingen, organisaties en bedrijven gevestigd in de Oosterboer zijn gesprekken gevoerd.

Vele inwoners deden suggesties voor het leefbaar houden van de wijk. Zo werd er een wijkhuiskamer voorgesteld om eenzaamheid te voorkomen. Dat past bij het beeld van de Oosterboer, want de wijk vergrijst. Een derde van de inwoners in Oosterboer is tussen de 45 en 65 jaar oud. Daarnaast kwamen er suggesties voor woongelegenheden voor ouderen of een knarrenhof.

Er wonen tevens relatief veel gezinnen in de wijk. Het opknappen van speelplekken voor kinderen tot 12 jaar wordt aangemerkt als een van de belangrijkste aandachtspunten. Maar ook het ontbreken van speel- en hangplekken voor de oudere jeugd .

Inwoners willen zelf aan de slag

Inwoners willen zelf best de handen uit mouwen steken bij onderhoud van groen, blijkt uit de eerste resultaten. Volgens wijkwethouder Jaap van der Haar is de beste manier om de wijk aan te pakken door te luisteren naar de bewoners. „Als je het gezamenlijk oppakt, kun je er ook gezamenlijk voor zorgen. Het is meer dan alleen het schoffelen van een plantsoen. Je spreekt eens een buurman, gaat een kopje koffie drinken. Het vormt een sociale eenheid.”

„De meeste inwoners zijn het er over eens dat de Oosterboer een fijne wijk is om te wonen en te leven”, zei Els Boesjes van het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge al vlak na de infoquête. „Dat is fijn om te horen. Wel merken we dat – met name de oudere bewoners het lastig vinden om mee te moeten in de energietransitie. Zij weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken.” Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten. Een derde van de inwoners geeft aan niet te weten wat de beste oplossing is voor de energietransitie. Goede voorlichting, ondersteuning en samenwerking kan daarbij helpen volgens de inwoners.

De ambities van de bewoners moeten passen in het beleid dat de gemeente de komende jaren wil voeren. Daar gaat de gemeente mee aan de slag. „Want,” zegt Els Boesjes, „het is uiteindelijk aan de raadsleden wat ze daarmee gaan doen.”