Groninger studenten van internationale lerarenopleiding voortgezet onderwijs verhuizen naar Meppel. Voormalig Icare-gebouw op Blankenstein wordt studentenhuisvesting

De internationale lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs (ITESS) van NHL Stenden Hogeschool in Groningen verhuist naar de gelijknamige hbo-opleiding van Stenden in Meppel. In september van dit jaar starten de eerste zeventig studenten, die anders in Groningen aan hun opleiding waren begonnen, in Meppel.

Ton Gelmers, locatiedirecteur van NHL Stenden in Meppel, voor de voormalige Jonkmanschool. De school is aangekocht voor uitbreiding van het onderwijs. 'Het wordt weer het oorspronkelijke onderwijs eiland!'

Ton Gelmers, locatiedirecteur van NHL Stenden in Meppel, voor de voormalige Jonkmanschool. De school is aangekocht voor uitbreiding van het onderwijs. 'Het wordt weer het oorspronkelijke onderwijs eiland!' Foto: Wilbert Bijzitter

Vanaf het schooljaar 2024/2025 wordt de gehele ITESS-opleiding vanuit Groningen verplaatst, wat betekent dat NHL Stenden Hogeschool in Haveltermade uit zevenhonderd Nederlandse en buitenlandse studenten zal bestaan. Momenteel zijn dat er ruim vijfhonderd.