Han van Hagen, een van de drie pioniers. Beeldenpark De Havixhorst neemt afscheid van conservator

Han van Hagen was in 2000 een van de pioniers voor de oprichting van het Beeldenpark De Havixhorst. Als verzamelgebied voor het Beeldenpark werd gekozen voor de twintigste-eeuwse Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst. Van meet af aan werd duidelijk dat het opbouwen van een representatieve collectie niet in korte tijd is te realiseren, maar een project van de lange adem is.

Han van Hagen met het beeld van Iris Le Rütte dat hij als geschenk kreeg van Stichting Beeldenpark De Havixhorst.

Han van Hagen met het beeld van Iris Le Rütte dat hij als geschenk kreeg van Stichting Beeldenpark De Havixhorst. Foto: Ondertoon Media

De inspanningen van de pioniers – behalve Han van Hagen ook eigenaar Jos Wijland van De Havixhorst en Eric van der Bilt, directeur van Het Drentse Landschap, heeft geleid tot een uniek Beeldenpark. Nergens in ons land wordt zoveel aandacht besteed aan het portret in de beeldhouwkunst. Han van Hagen was al die tijd de bevlogen conservator van Beeldenpark De Havixhorst met tot de verbeelding sprekende exposities.