Zicht op de horizon verandert straks drastisch met nieuwe ziekenhuis | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

De bouw van het Diaconessenhuis in de jaren dertig van de vorige eeuw.

De bouw van het Diaconessenhuis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Foto: Stichting Oud Meppel

Als vervolg van de excursie door de Oosterboer brengen we de uitgangspunten van de actuele wijkaanpak van de gemeente nog eens onder de aandacht. Deze wijkaanpak richt zich niet alleen op de woonwijk zelf, maar ook op belangrijke plekken buiten het voormalige gehucht, zoals Engelgaarde, het Meppeler Wandelbos én het ziekenhuisterrein. Isala Diaconessenhuis wordt dus in de visie van de gemeente tot de Oosterboer gerekend.

Gevelaankleding

Wie terugkeert van vakantie en over de Hoogeveenseweg richting de Oosterboer rijdt, ziet onmiddellijk de vorderingen bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Met zijn karakteristieke gevelaankleding lijkt het alsof een grote vierkanten ufo trots en imposant op het terrein is geland.

Er is niet eens veel verbeeldingskracht voor nodig om te bedenken hoe het huidige ziekenhuisterrein eruit ziet als de hoge gebouwen eenmaal zijn verdwenen. Dat is een van de opties na de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis in maart 2022: Reggersoord, het Beddenhuis, de voormalige zusterflats, ze gaan in principe allemaal tegen de vlakte.

Stel dat er een opleiding naar Meppel komt op het gebied van zorg en/of (para)medische specialisatie (vermeld in de toekomstvisie voor het terrein), dan moet er ook huisvesting komen voor studenten. Mogelijk dat een van de hoge gebouwen dan geschikt wordt gemaakt voor jongerenhuisvesting. Kijk naar de behoefte aan kamers bij de pabo-studenten die deels zijn gehuisvest in het voormalige kantoor van het waterschap op Blankenstein en waar nieuwe units op het parkeerterrein zijn opgetrokken.

Horizon

De skyline (of in het Nederlands: het zicht op de horizon) wordt vanuit het Reestdal, rijdend over de Lankhorsterweg, bepaald door de hoge gebouwen op het terrein van het ziekenhuis. Dat wordt straks anders. De bewoners die aan de rand van de Oosterboer wonen met direct zicht op Isala Diaconessenhuis zullen maandenlang tegen sloopwerkzaamheden moeten aankijken. Tussen nieuwe gebouwen door krijgen ze misschien vrij zicht op het achterliggende Reestdal.

Het plan voor het nieuwe ziekenhuis is zo opgesteld, dat het in uiterlijk aansluit bij het Reestdal. Er komt veel begroeiing en er is een ontwerp gemaakt voor duurzame afvoer van regenwater.

Site

De Isala-directie geeft op een speciale site over de nieuwbouw veel en actuele informatie. Het nieuwe ziekenhuis heeft een oppervlakte van exact 17.690 vierkante meter. Dit biedt ruimte voor 61 spreek- en onderzoekkamers, 33 behandelspreekkamers in de polikliniek, 10 onderzoekskamers radiologie en 5 onderzoekskamers nucleaire geneeskunde, 4 operatiekamers, 12 dialyse plekken, 20 bedden dagverpleging, 10 bedden special care en 90 bedden in de kliniek.

Aan het begin van de bouw zijn 833 heipalen gebruikt met een totale lengte van 7,3 kilometer. Er wordt 30.000 vierkante meter aan binnenwanden geplaatst en er komen in het ziekenhuis maar liefst 1150 deuren.

Het nieuwe ziekenhuis wordt helemaal elektrisch. Het is daarmee het eerste elektrische ziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis heeft geen gasaansluiting meer en investeert in zonnecellen op het dak. Daarnaast werkt het met warmtekrachtinstallaties.

Leefbaarheid

Zulke investeringen die in de buurt van 90 miljoen euro komen, trekt de gemeente uiteraard niet uit voor de wijkaanpak. De gemeente richt zich in samenspraak met de bewoners op het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang. De kwaliteit van de openbare ruimte en van de woonomgeving wordt verbeterd. Er liggen nu mooie kansen voor verduurzaming en om een bijdrage te leveren aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. De voorzieningen in de wijk moeten volgens de gemeente op peil blijven in verband met de vergrijzing van de inwoners. Tegelijkertijd moet de aantrekkelijkheid van de wijk voor jonge gezinnen, starters en jongeren worden versterkt.

Onderzoek

Als laatste uitgangspunt, niet onbelangrijk, wordt genoemd een onderzoek te doen welke relatie met het ziekenhuisterrein is te leggen. Voor de leefbaarheid van de wijk Oosterboer is de nabijheid van het ziekenhuis van groot belang. Het is de grootste en belangrijkste voorziening die de Oosterboer kent. Die relatie is er altijd geweest. Wie de foto’s bekijkt van het oude ziekenhuis in het archief van Stichting Oud Meppel ziet paviljoen-achtige gebouwen met een directeurswoning aan de zuidkant van de Hoogeveense Vaart, omgeven door veel groen. Aan de noordkant van de Hoogeveense Vaart de boerderijen van het idyllische gehucht Oosterboer met zijn gesloten karakter, ver weg van de hectiek van de nabijgelegen stad Meppel. Over de bijzondere relatie tussen Meppel en Oosterboer in het verleden volgende week meer.