Hoe kan het dat de voedselbank in Meppel minder klanten heeft? | Achtergrond

‘Voedselbanken in Drenthe vrezen dat duizenden mensen leven in verborgen armoede’, kopte het Dagblad van het Noorden eind mei boven een artikel. Tonie Mulder, de voorzitter van het Meppeler uitgiftepunt, en Jenny Wevers, een van de screeners van de voedselbank buigen zich over de vraag wat de oorzaak is van die verborgen armoede.

Tonie Mulder.

Tonie Mulder. Martijn Bijzitter

„Normaal krijg ik twee aanvragen van nieuwe klanten per week”, zegt Tonie Mulder. „Die stuur ik dan door naar de screeners .” Die onderzoeken de inkomsten en uitgaven van de nieuwe klant. „Wij moeten ons houden aan de landelijke richtlijnen van de voedselbank”, zegt Jenny Wevers. „Daarin staat precies wanneer iemand van de voedselbank hulp kan krijgen.”

Hulp van de voedselbank is altijd tijdelijk en maximaal 3 jaar. In die 3 jaar moet men een oplossing vinden voor de financiële problemen. Deze week stroomden weer twee klanten uit de hulp, maar nieuwe aanwas bleef uit. „En dat terwijl we door de corona juist op méér klanten hadden gerekend.”

‘Mogelijk komt het door de coronasteun’

In de crisis van 2008/2009 waren er veel zzp’ers die niet rond konden komen. Maar nu blijven ze weg, waarschijnlijk omdat deze groep nu voldoende werk heeft. „Mogelijk komt het ook door de coronasteunmaatregelen”, suggereert het tweetal. Maar misschien is het ook de ramadan. Familieleden helpen elkaar dan met voedsel en geld. Ook het uitgiftepunt in Hoogeveen heeft minder klanten, weet Mulder.

Daarnaast komt er ook minder voedsel binnen. Mogelijk omdat het goed gaat met de supermarkten. Deze verkopen veel producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen tegen een lagere prijs. „Deze too-good-to-go-artikelen kregen wij vroeger vaak aangeboden. Want dat is een tweede doelstelling van de voedselbank: het tegengaan van verspilling. Maar nu doen de supermarkten het zelf. En dat is prima. Misschien kunnen onze klanten hiervan profiteren en blijven ze daarom van ons weg.”

Eerstelijnshulpverlening moeilijker bereikbaar

Het kan ook zijn dat de klanten zich niet meer aanmelden omdat er een gebrek is aan voorlichting. De inloop bij koffieochtenden in wijkcentra kan vanwege corona niet. Mensen komen vanwege de coronamaatregelen moeilijker in aanraking met huisartsen en hulpverleners. Het doorverwijzen gaat hierdoor misschien minder.

Om de vraag of de mensen door de corona soms geld overhouden wordt door het tweetal hard gelachen. „Veel mensen houden geld over omdat ze nergens naar toe kunnen, maar daarvoor hebben onze klanten nooit geld gehad.”

‘Mogelijk soepele afspraken met schuldeisers’

Een andere optie kan zijn dat de bewindvoerders in de coronatijd misschien soepele afspraken hebben kunnen maken met schuldeisers. „Misschien dat mensen hierdoor iets minder in de problemen zitten”, oppert Wevers.

Zij kan het weten, want de screeners zien alles van de nieuwe klanten. De financiën worden alleen nu niet meer bij de klant thuis doorgenomen, maar digitaal via de computer en e-mail.

Een andere mogelijke verklaring voor het gebrek aan aanwas van de voedselbank is de privacywetgeving. „Niet alle organisaties mogen de namen met ons te delen. Daarom doen we ook een oproep aan de omgeving van de mensen in armoede. Spreek ze aan, breng de voedselbank onder de aandacht en laat de klant zélf contact met ons opnemen.”