Huurwoningen in Meppel krijgen stevigere plek in warmtevisie. 'Veertig procent van de huizen in Meppel is huur'

Huurwoningen krijgen een stevigere plek in de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad nam donderdagavond een amendement aan waarin zij het college de opdracht geeft een notitie op te stellen hoe ook huurhuizen aan de doelstellingen uit de visie kunnen gaan voldoen.

Noordpoort, globaal het gebied tussen de watertoren en de binnenstad, wordt de komende jaren herontwikkeld.

Noordpoort, globaal het gebied tussen de watertoren en de binnenstad, wordt de komende jaren herontwikkeld. Foto: Wilbert Bijzitter

De notitie, die nog ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, wordt vervolgens meegenomen als er met woningcorporaties en huurdersorganisaties wordt gesproken over prestatieafspraken.

Nieuws

Meest gelezen