In Meppel gaan luiers voortaan in aparte afvalzak

Meppel - Meppel start volgend jaar met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Het afval wordt wekelijks aan huis opgehaald. Voor het materiaal komt geen extra container, huishoudens verzamelen het vuil in zakken. Inwoners kunnen de zakken gratis ophalen bij de gemeente.

Meppel gaat luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen.

Meppel gaat luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen. NDC Mediagroep/Susanne Koetsier-Jansen

De eerste periode is bedoeld om de nieuwe afvalstroom in beeld te brengen en bewoners te laten wennen. Luiers en incontinentiemateriaal worden dan nog niet gerecycled, maar net als het restafval verbrand.

Ook in alle andere Drentse gemeenten wordt deze nieuwe gescheiden inzameling ingevoerd. Als de totale hoeveelheid afval bekend is, kunnen de Drentse gemeenten een gezamenlijke aanbesteding doen voor de start van een nieuwe recyclingfabriek in de provincie. Daar zal een ondernemer in moeten stappen.

 

Ook in andere plaatsen

„We verwachten dat dit aantrekkelijk genoeg is. Dat gebeurt ook op andere plekken in Nederland,” legt wethouder Jaap van der Haar uit. „Als de totale hoeveelheid kilogram luiers die verwerkt kan worden duidelijk is, is daar een goed businessmodel op te maken. Je moet eerst een markt op gang brengen om helder te maken waar we het over hebben.” Zoals het er nu naar uitziet, kan in Drenthe het luier- en incontinentiemateriaal vanaf 2023 worden gerecycled.

Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar omlaag te brengen. In Meppel is het aantal kilogram restafval gedaald van 238 kilo in 2011 naar 145 kilo per inwoner per jaar in 2018. Deze daling gaat echter niet snel genoeg, laat wethouder Van der Haar weten. De aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal moet de hoeveelheid restafval verder reduceren. Doel is het hergebruik van grondstoffen en reductie van CO2-uitstoot.

 

‘Wéér aparte inzameling’

Uit sorteeranalyses in 2018 blijkt dat circa 5% van het restafval bestaat uit ‘luiers voor alle leeftijden’. Dit betekent dat door recycling van dit materiaal op termijn de hoeveelheid restafval met zo’n 240 ton kan afnemen. Dat betekent circa 6,5 kilo per inwoner per jaar.

Van der Haar: „Ik snap het best als de reactie van inwoners is: wéér een aparte inzameling! Zeker als je in hoogbouw woont en je een gebrek aan ruimte heb, begrijp ik dat heel goed. Daar zullen we op in moeten spelen door vaak genoeg het afval op te halen. Je hebt ook te maken met het feit dat afval gaat stinken. Maar het is zonde als al die luiers de oven ingaan terwijl een andere verwerking mogelijk is. Gezinnen met kleine kinderen hebben zo een halve container vol met luiers. Het gaat om vele kilo’s.”

 

Informatie meegeven

De investering voor de gemeente Meppel voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal bedraagt eenmalig 14.000 euro voor de aanschaf van een afzetcontainer op de gemeentewerf. Van der Haar ziet als voordeel van de nieuwe inzameling dat de doelgroep direct aanspreekbaar is. „Bij iedere geboorteaangifte kunnen we direct een pakketje met informatie meegeven. Die ingang is heel laagdrempelig, de mensen komen zelf naar ons toe.”

Waar de recyclingfabriek komt, is op dit moment dus nog onduidelijk. „Het zou mooi zijn als het bestaande VAM-terrein in Wijster daarvoor gebruikt kan worden. Daar zitten al meer verwerkings- en sorteerbedrijven en hoe meer je de zaak bundelt, hoe efficiënter je kunt werken,” aldus Van der Haar.

Het collegebesluit over de extra gescheiden afvalstroom moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Daar verwacht Jaap van der Haar geen problemen. „Het is een logische stap om de hoeveelheid restafval te reduceren. Wie kan hier nou tegen zijn?”