Sterk Meppel gaat het gesprek aan met inwoners van de Oosterboer. Groenonderhoud is beter, nu de stoepen nog

Er mag meer aandacht komen voor onderhoud. Foto: Pixabay

Sterk Meppel ging afgelopen weekend de Oosterboer in om huis aan huis te vragen wat het grootste probleem is dat in die wijk opgelost moet worden. Al snel werd duidelijk dat het onderhoud van stoepen echt een probleem is, net als de snelheid van automobilisten in de wijk.

De fractieleden merkten in de gesprekken dat de bewoners heel tevreden zijn over hun wijk. „Zo kregen we vaak te horen dat het onderhoud van het groen zichtbaar verbeterd is. Ook al kan het hier of daar nog wat strakker.” Zorgpunten waren er ook. Zo werden, net als in Koedijkslanden, veilige fietsoversteekplaatsen vaak genoemd. Voor automobilisten is de kruising bij de Albert Heijn onoverzichtelijk en onveilig. Bovenal werd het onderhoud van de stoepen vaak genoemd. Daar mag van de inwoners in deze wijk wel een flink tandje in bijgeschakeld worden. Opmerkelijk vaak werd het ontbreken van plekken waar jongeren kunnen chillen genoemd.

Inwoners die Sterk Meppel nog iets meegeven dat belangrijk is voor het verkiezingsprogramma, kunnen nog tot 1 december via de link op de website www.sterkmeppel.nl of via www.stemuitdesamenleving.nl aangeven.

Nieuws

Meest gelezen