Inwoners waarderen Nijeveen met een dikke 8+

De molen in Nijeveen. Aangeleverde foto

Inwoners van Nijeveen waarderen het dorp met een dikke 8. Dat blijkt uit de enquête over de Dorpsvisie. Meer dan 300 inwoners hebben de enquête hebben ingevuld. „Een prachtig resultaat”, aldus Martin van Setten namens de vereniging die maar liefst 600 leden telt.

„We hebben de Nijeveners een paar maanden geleden het hemd van het lijf gevraagd”, zegt Van Setten enthousiast. Belangrijke thema’s als leefbaarheid, zorg, wonen, groenvoorziening en cultuur kwamen aan de orde maar ook actuele onderwerpen zoals corona en hoe de Nijeveners deze crisisperiode ervaren zijn uitgebreid aan bod gekomen.’

„De volgende stap is dat we verder gaan analyseren”, vervolgt hij. „We gaan nu goed kijken hoe de mensen precies over Nijeveen en het leven in het dorp denken. Dit ook afgezet tegen leeftijd of welke wijk of straat men woont.”

De uitslag van de enquête moet het bestuur helpen om de visie van de Dorpsvereniging te bepalen en geeft prioriteit aan de taken die komende jaren worden opgepakt. „Er zijn bijvoorbeeld duidelijke antwoorden op de vragen over het gebruik van de recreatieplas”, stelt Van Setten. „Deze verdienen extra aandacht. De uitslagen over de beschikbaarheid van zorg voor ouderen en de sociale activiteiten voor jongeren moeten inzicht geven. Ook vinden de inwoners van Nijeveen bijvoorbeeld iets over hoe het met de bermen en plantsoenen gesteld is.”

Op 13 januari worden de definitieve uitkomsten en resultaten gepresenteerd tijdens een speciale avond in dorpshuis De Schalle. Van Setten roept de Nijeveners op om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuws

Meest gelezen