Natuurbeschermingswacht spit in kranten en op websites om te kijken of evenementen in natuurgebieden een geldige natuurtoets hebben. Zo niet, dan wordt er bezwaar gemaakt

De Stichting Natuurbeschermingswacht pluist kranten uit en struint websites af om te kijken of organisaties evenementen houden in de Weerribben-Wieden die schadelijk kunnen zijn voor Natura 2000-gebieden en beschermde planten en dieren. Er moet dan een natuurtoets aangevraagd worden. Gebeurt dat niet, dan maakt de organisatie bezwaar of ze dient een handhavingsverzoek in.

De Gondelvaart in Dwarsgracht. Heeft het evenement een natuurtoets laten doen?

De Gondelvaart in Dwarsgracht. Heeft het evenement een natuurtoets laten doen? Foto: Wilbert Bijzitter

De stichting, die al 76 jaar bestaat en gevestigd is in Meppel, heeft momenteel honderd procedures lopen, waarvan veertig rechtszaken namens zichzelf of andere organisaties bij meerdere overheden in den lande met maar één doel: de natuur beschermen én zorgen dat overheden zich aan de wet houden. Iedereen die meent dat ergens de natuur wordt geschaad, kan de stichting inschakelen en dat gebeurt ook. Juristen van de stichting doen veel vrijwillig en er komen donaties binnen om de procedures te betalen.

Geert Starre uit Meppel is van de Natuurbeschermingswacht. „Het is heel simpel: als je een activiteit wil houden die de natuur zou kunnen schaden, dan schrijven de Habitatrichtijn en de Wet natuurbescherming voor dat je een natuurtoets moet laten doen. Bekeken wordt of je activiteit schade kan berokkenen aan de natuur en als dat zo is, wat je kunt doen om dat te voorkomen. Het is helemaal niet zo dat zaken door ons toedoen niet door kunnen gaan. Tachtig procent van de aangevraagde activiteiten kan wél doorgaan ook met een natuurtoets. Kijk, een Wampex houden in een Natura 2000-gebied, dat kan natuurlijk niet. Dat snapt iedereen. Mogelijk blijkt uit de natuurtoets dat je iets aan moet passen, maar daarna heb je wel zekerheid.”

Tegenover elkaar

Nieuws

menu