Drukte op de bouwplaats: lokalen Stad & Esch Randweg maken plaats voor nieuwbouw. Over een kleine maand is de grond bouwrijp

Met grote happen laten de gele machines een stukje geschiedenis van het Stad & Esch-gebouw steeds meer verdwijnen naar de vergetelheid. Wie langs de Randweg rijdt, ziet het met de dag veranderen.

Met grote machines wordt de grond bouwrijp gemaakt.

Met grote machines wordt de grond bouwrijp gemaakt. Foto: Van Reel

Firma Van Reel Groep uit Rouveen is in augustus gestart met de sloop van de oude noodlokalen van Stad & Esch. De werkzaamheden zijn inmiddels ruim over de helft. „Wij zorgen ervoor dat alles straks weg is, zodat de grond bouwrijp is voor nieuwe bouwplannen”, licht Kristiaan van Reel toe. Als het goed gaat, is dat over ongeveer een maand.

De buitenmuren staan nog overeind. Bewust, voor het aangezicht in de buurt en het opdwarrelend stof. De grondvloer verdwijnt binnenkort. Kristiaan van Reel: „Het mooie is dat het systeemplafond in Zwolle wordt hergebruikt bij de transformatie van een winkelcentrum naar woningbouw. Dat geldt ook voor de dakisolatie, die wij handmatig hebben weggehaald. Ook kozijnen en deuren worden deels hergebruikt.” Doordat Van Reel ook betrokken is bij het bouwproject in Zwolle, dat onder leiding staat van Schutte Bouw, was de link snel gelegd. „Zij willen circulair bouwen, wij circulair slopen. Het is cool als dat dan ook lukt!”

Controle op hoogbouw

Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, blijft het terrein voorlopig braak liggen. „Wij bevinden ons op dit moment nog in de bestemmingsplanfase”, geeft Cees Tijink van RdB Real Estate aan. Concreet een beeld schetsen van hoe nieuwbouw hier eruit gaat zien kan dus nog niet. „De voormalige praktijkgebouwen laten wij alvast slopen in verband met de hoeveelheid vandalisme en diefstal die daar momenteel gaande is, wat een nadelig effect op de buurt heeft. Met de sloop van de laagbouw blijft de controle op de hoogbouw beter beheersbaar. En uiteindelijk is het plan toch om in een later stadium grondgebonden nieuwbouw te gaan ontwikkelen op deze locatie.”