Mantelzorgers zijn miljoenen waard voor gemeenten. Het zou in Meppel tussen de 65 en 89 miljoen kosten om deze zorg te vervangen

Een wandeling met een mantelzorger. Foto: Pixabay

In de gemeente Meppel zetten circa 10.000 inwoners zich in als mantelzorger, zo wijst onderzoek van belangenvereniging MantelzorgNL uit. Uit onderzoek blijkt dat 9,1 procent van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt. Ondersteuning van mantelzorgers is dan ook van groot belang, stelt de belangenvereniging.

In totaal besteden mantelzorgers in de gemeente Meppel circa 3,1 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 29 en 47 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 3,6 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan reiskosten, en uitgaven aan extra boodschappen, medicatie en/of zorgattributen. Wat zouden de kosten voor de maatschappij zijn indien de zorg aan de zorgbehoevende op een andere wijze, door professionals, zou worden verleend? Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente Meppel door publieke en private zorg kost tussen de 65 en 89 miljoen euro per jaar.

Westerveld

In de gemeente Westerveld zijn op basis van de schatting per jaar circa 6.000 mantelzorgers actief. In totaal besteden zij circa 1,9 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 17 en 28 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 2,2 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente Westerveld kost tussen de 39 en 53 miljoen euro per jaar.

De Wolden

In de gemeente De Wolden zijn op basis van de schatting 7300 mantelzorgers actief. In totaal besteden zij circa 2,3 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 21 en 35 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 2,6 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente De Wolden kost tussen de 47 en 65 miljoen euro per jaar.

Staphorst

In de gemeente Staphorst zijn op basis van een schatting van MantelzorgNL per jaar circa 4700 mantelzorgers actief. In totaal besteden zij circa 1,5 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 14 en 22 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 1,7 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente Staphorst kost tussen de 30 en 42 miljoen euro per jaar.

Mantelzorg komt op je pad

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Het is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Het is geen vrijwilligerswerk. Vaak worden deze twee door elkaar gehaald, het is wel degelijk anders, stelt MantelzorgNL. Mantelzorg komt op je pad, voor vrijwilligerswerk wordt, zoals het woord al zegt, vrijwillig gekozen. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met mantelzorg, voor jezelf of voor een ander.

De gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning van 2015 de taak om mantelzorgers te waarderen en ondersteuning te bieden. Een gevarieerd pakket is nodig om de draaglast en draagkracht van mantelzorgers te verlichten. De draaglast en draagkracht van mantelzorgers wordt bepaald door een scala aan factoren, zowel sociaal als emotioneel en moreel. Door een passend pakket aan mantelondersteuning aan te maken, kunnen de grote verschillen in diversiteit worden aangepakt en kunnen eventuele vragen die mantelzorgers en zorgbehoevenden hebben beantwoord worden. Door deze opzet kunnen overwerkten worden voorkomen.

Overbelasting verhoogt de kans op uitval. Door de vergrijzing en het te kort aan zorgpersoneel wordt er de laatste jaren steeds meer op de mantelzorg gerekend. De druk neemt toe, ook op hulpbehoevenden.

Budget mantelzorg

Jaarlijks ontvangen gemeenten een vast bedrag voor het uitvoeren van wettelijke taken in het sociaal domein. De budgetten voor mantelzorgondersteuning en -waardering maken onderdeel uit van dit budget. Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met de huidige cijfers hoopt de belangenvereniging dat er meer inzicht komt, zodat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat er ook in mantelzorgers moet worden geïnvesteerd om die onschatbare waarde overeind te houden.

Nieuws

menu