Meedenken over de toekomst van Oosterboer | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: herinneringen van Roelof en Jan Robaard uit Oosterboer.

Het authentieke groene hart van Oosterboer: de weilanden van de familie Robaard waar nog steeds ponyconcoursen worden gehouden en op de achtergrond de boerderij.

Het authentieke groene hart van Oosterboer: de weilanden van de familie Robaard waar nog steeds ponyconcoursen worden gehouden en op de achtergrond de boerderij. Foto: Ondertoon Media

De gemeente wil de komende jaren extra aandacht besteden aan de wijk Oosterboer. ‘Het is er fijn wonen met groen, winkels en voorzieningen om de hoek’, zo is te lezen in een speciale editie van de wijkkrant. Daarin staat een oproep aan de bewoners mee te denken over de toekomst van Oosterboer. Het voorvoegsel ‘de’ dat in de volksmond gebruikelijk is, wordt voortaan gemeden.

Zoals er nu een toekomstplan wordt gemaakt voor Oosterboer, zo werd er in de jaren zeventig een centrumplan gemaakt voor de toekomst van de binnenstad.

Oosterboer is een stadsdeel met een rijke geschiedenis. Oorspronkelijke bewoner Jan Robaard, geboren en getogen aan Oosterboer 29, nu Blankensteinweg 53, vertelde er vorige week over in Meppelerdiep.

Hij sprak ook over zijn periode van drie jaar als fractieleider van VVD/Gemeentebelangen aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. In die tijd werden de eerste contouren geschetst van wat later de Grachtenkwestie zou worden genoemd. Het college van burgemeester en wethouder presenteerde een centrumplan met daarin het voornemen de grachten rondom Bleekerseiland te dempen. Daaruit vloeide het dichtgooien van de andere grachten voort. Wijlen architect Piet de Groot verzette zich daartegen met een bezwaarschrift. Hij was de man die het mogelijk maakte dat een paar jaar later actiegroep De Grachtwacht met succes de handschoen kon opnemen tegen het plan van burgemeester Henk Eijsink en zijn wethouders van PvdA, VVD en ARP (later opgegaan in het CDA).

Waardering

Jan Robaard vertelde vorige week dat ook hij een bezwaarschrift had ingediend tegen het centrumplan en de demping van het water rondom Bleekerseiland. Dat zou nodig zijn om er een groot parkeerterrein aan te leggen. „Ik zat op dezelfde lijn als Piet de Groot.”

De familie Robaard kan met veel anekdotes vertellen over de vroegere Oosterboer. In het voorjaarsnummer van het blad van Stichting Oud Meppel komt oudere broer Roelof uitgebreid aan het woord in een artikel van Gerrit Fredriks.

Fokker

Roelof was de oudste zoon van Hendrik Robaard en Hendrikje Robaard-Huizing. Na hem kreeg het gezin nog drie zonen: Jan en de tweeling Hilco en André. Vader Robaard was een bekende fokker van stamboekvee en trainer van jonge paarden. Nadat deze volleerde tuigpaarden op concoursen prijzen hadden gewonnen, werden ze paarden verkocht aan bekende stallen in het land. Vader Hendrik ging regelmatig met zijn beste koeien naar tentoonstellingen. Hij werd benoemd tot jurylid van het Nederlands Rundvee Stamboek. Voor eigen gebruik werd er op het erf aardappels verbouwd evenals knollen en graan voor het vee.

Er was in die tijd in Oosterboer nog geen waterleiding. Wassen gebeurde bij de pomp op de deel. Naast de familie Robaard woonde een andere bekende Oosterboer-familie: oom Arend Werners en tante Femmie Werners-Robaard, de jongste zus van vader Hendrik. Zij hadden drie zonen: Jan, Roelof en Jaap.

Roelof Lubberts

Ook het gezin Lubberts woonde naast de familie Robaard. Roelof Lubberts was buschauffeur bij de Drentsche Auto-Bus Onderneming (DABO). Hij overleed in mei 1940 tijdens gevechten bij de Afsluitdijk. Het Nederlandse leger had bussen van de DABO gevorderd om daarmee militairen naar de Afsluitdijk te vervoeren. Een aantal bussen werd kapotgeschoten en daarbij kwam Roelof Lubberts om het leven. Zoon Geert zat bij Roelof Robaard in de klas. Tijdens de stille tocht op 4 mei loopt de stoet op de algemene begraafplaats onder andere langs het graf van Roelof Lubberts.

De zonen Robaard gingen naar de Oosterboerschool. Het karakteristieke gebouw aan de Oosterboerweg doet nu dienst als oefenlokaal en verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor.

Luchtbescherming

Tijdens de oorlog was oom Arend Werners aangewezen als blokhoofd luchtbescherming voor Oosterboer en vader Hendrik Robaard was commandant van de bluseenheid van de brandweer in Oosterboer. Bij een luchtalarm moesten ze zich met spoed verzamelen bij de Oosterboerschool waar in een bijgebouw brandweermateriaal aanwezig was. De familie Robaard en de andere gezinnen in de Oosterboer zaten vaak in grote spanning wanneer er weer toestellen werden neergeschoten. Roelof weet plaatsen aan te wijzen in de Oosterboer waar vliegtuigen zijn neergestort.

Eind 1944 kwam er een aantal Meppeler gezinnen bij de families Robaard en Werners wonen. Hun huizen in de stad waren gevorderd door de Duitsers. Ze bleven in Oosterboer wonen tot aan de bevrijding van Meppel op 13 april 1945.


Wordt vervolgd