Sportpark Ezinge, waar de drie Meppeler voetbalclubs gevestigd zijn.

Megafusie van voetbalclubs in Meppel: clubculturen kunnen een spelbreker zijn en 'renovatie van Ezinge is harde voorwaarde'

Sportpark Ezinge, waar de drie Meppeler voetbalclubs gevestigd zijn. Foto: Willem Braam

Het volledige rapport naar de mogelijke fusie van de drie Meppeler voetbalclubs, Alcides, FC Meppel en MSC, ligt sinds zaterdag ter inzage voor de leden. Grootste knelpunt voor een fusie zit op het gebied van cultuur. Ander punt van aandacht is sportpark Ezinge.

Een fusie tussen voetbalclubs. Soms lukken ze, andere keren klapt de boel volledig. Een fusie tussen drie clubs is er eentje van een compleet andere orde. Met een fusie tussen Alcides, FC Meppel en MSC wordt een nieuwe voetbalclub in Meppel direct de allergrootste voetbalvereniging van het Noorden (2300 leden). De commissie die de mogelijke fusie onderzocht adviseert de clubs een algehele fusie voor te leggen aan de leden. In het lijvige rapport staat per onderwerp waar de pro’s, en waar de tegens precies zitten. Op vele fronten blijken de clubs raakvlakken te hebben. Er zijn ook flinke hobbels te nemen.

Alle drie een eigen stroming

Drie clubs, drie stromingen. Van origine is Alcides – de oudste club van het stel – een club van de arbeiders. MSC is vooral gevoed vanuit de middenstand. FC Meppel is de enige echte zaterdagclub van de drie en heeft een christelijke oorsprong. De achtergronden hebben jaren gezorgd voor een eigen identiteit, en zorgden bovendien voor een extra lading tijdens onderlinge wedstrijden. Vijandigheid ging veel verder dan alleen de clubkleuren.

Toch zijn de clubs volgens de commissie in de laatste jaren naar elkaar toegegroeid. De clubcredo’s komen dan ook aardig met elkaar overeen. Alcides staat voor presteren en plezier, FC Meppel voor plezier en prestatie. Voor MSC luidt de slagzin: presteren en gezelligheid. ‘Misschien zijn dit wel Meppeler waarden. Natuurlijk spelen er nog oude sentimenten, maar deze zijn de laatste jaren over de hele linie zeker minder heftig geworden’, staat in het rapport te lezen.

Voor kinderen telt sentiment vrijwel niet, oordeelt de commissie. „Met name de jeugdleden en hun ouders vinden de beoefening van de sport op een niveau passend bij dat van hun kind belangrijker dan de cultuur van de vereniging. Uiteindelijk gaat het hen om het aanbod dat de verenigingen bieden en speelt cultuur een minder prominente rol.”

Extra aandacht voor culturen

Hoewel rivaliteit is vervaagd, blijft voor de echte fanatiekelingen de ‘eigen cultuur’ heilig. „Maar voor naar verwachting een grote meerderheid van de leden speelt dit een minder prominente rol”, weerlegt de commissie. Clubculturen vragen wel om extra aandacht: juist richting kritische leden en fervente tegenstanders van samenwerking. „Ook oudere leden, die soms al hun hele leven lid zijn van hun vereniging, vereisen extra aandacht.”

De commissie is zich ervan bewust dat fusies vaak mislukken vanwege cultuurverschillen. „Die verschillen bestaan ook binnen Meppel, al is de rivaliteit door de jaren heen milder geworden. Niettemin is dit thema een van de belangrijkste aandachtspunten. De ervaring leert dat er vaak een grote zwijgende meerderheid is die vóór toekomstgerichte samenwerking is en een veel kleinere minderheid die echter wel fanatiek van zich laat horen. Kritische leden en fervente tegenstanders moeten goed in beeld zijn en blijven, er moet met hen worden gesproken en het liefst moeten ze worden meegenomen in een eventueel fusieproces. Op die manier hoeven culturele verschillen geen bezwaar te zijn voor een fusie.”

Indien er één vereniging komt in Meppel, ontstaat er ook één nieuwe cultuur. „De drie verenigingen hebben nu hun eigen geschiedenis, verhalen, gebeurtenissen, helden en symbolen. Dat moet natuurlijk niet zomaar verdwijnen. Er is bij alle drie verenigingen veel om trots op te zijn. Het lijkt ons erg waardevol om, wanneer een fusie door zou gaan, te kijken of er een stukje eigenheid van alle drie de verenigingen kan terug komen in de nieuwe vereniging.”

Sportpark Ezinge

Waar herberg je een megaclub? Sportpark Ezinge is er op het eerste oog geknipt voor. De locatie is er immers al, de velden, tribunes en accommodaties ook. Toch vraagt een fusie om goed naar de locatie voor een nieuwe club te kijken. Vraag is of Ezinge op de schop moet, of dat de club op een nieuwe locatie moet worden ondergebracht. In dat laatste geval ontstaat er ruimte voor bedrijvenpark Ezinge, fraai gelegen aan de A32.

„Renovatie zou een boost kunnen geven aan de verduurzaming van het sportcomplex”, vindt de commissie. „Dat geeft nieuwe mogelijkheden. Doordat er een centraal punt is (bijvoorbeeld één kantine in plaats van drie) zal de ligging van de velden een beter uitgangspunt zijn voor het plannen van alle wedstrijden op het sportpark. Nu ligt dat toch lastiger door de verbrokkeling van de kernen over het park. Deze upgrading van de faciliteiten zal voor de verduurzaming en de beleving van de sporters een echte boost zijn.”

Verhuizen?

De gemeente, bij monde van de wethouder, staat op voorhand niet afwijzend tegenover de realisatie van een nieuw sportpark. De commissie: „Renovatie op Ezinge is een harde voorwaarde in het geval van een fusie. Doorgaan met de huidige kantines en kleedgebouwen is geen optie. Er zal één nieuwe centrale ontmoetingsplek gebouwd moeten worden.”

Als de gemeente Meppel bereid is om voorwaarden te scheppen voor een nieuwe accommodatie op een andere plaats, dan biedt dat veel voordelen. „Zowel voor de gemeente als voor de nieuwe voetbalvereniging. We achten renovatie, maar vooral een andere locatie, een kritische succesfactor voor het welslagen van een fusie.”

Een nieuwe accommodatie kan volgens de nieuwste inzichten volledig duurzaam, rookvrij en energieneutraal worden ontwikkeld. „Bovendien kan er in zo’n situatie mogelijk een neutrale en ‘frisse’ start gemaakt worden op één gezamenlijke ontmoetingsplek voor vrijwilligers, bestuurders, kader, spelers, ouders en alle andere betrokkenen. Daarmee kan een stabiele, aansprekende, toekomstbestendige, inclusieve vereniging ontstaan met regionale binding en uitstraling. Een vereniging waar iedereen vanuit alle sociale, maatschappelijke en religieuze geledingen welkom is zolang de universele waarden respect, vertrouwen en acceptatie worden onderschreven.”