Meiden werken aan geheim project tijdens maatschappelijke diensttijd. 'Meppel gaat van ons horen'

Een waarschuwing vooraf is op z’n plaats. Dit verhaal heeft een open einde. De tien meiden die de komende woensdagen te vinden zijn in de maakfabriek van Cement in Meppel praten honderduit, maar veel valt in de categorie ‘schrijf dit maar niet op.’ Want ze hebben grootse, geheime plannen en één ding is zeker. „Meppel gaat van ons horen”.

Voor de auto, Eliza en Alex, daarachter van links naar rechts Jolien, Plamedie en Meike en in de auto van links naar rechts Brechje, Vera, Senna en Emma. Eén deelneemster ontbreekt op de foto.

Voor de auto, Eliza en Alex, daarachter van links naar rechts Jolien, Plamedie en Meike en in de auto van links naar rechts Brechje, Vera, Senna en Emma. Eén deelneemster ontbreekt op de foto. Foto: Daan Prest

Vijftig jongeren uit Meppel zetten zich acht weken lang in voor de samenleving onder de noemer maatschappelijke diensttijd. De jongeren gaan verdeeld over vijf projecten aan de slag. Een van deze projecten is het meidenwerk bij Cement.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de meiden, die elkaar deels kennen van skatebanen in Meppel, bij Cement dingen voor verplaatsbare skateobjecten zouden maken. Eenmaal aan de slag werd dit idee op de lange baan geschoven. Meer iets voor in de winter, vonden de meiden. Daarnaast kwamen er tijdens de brainstorm belangrijkere onderwerpen ter sprake.

Fietsen repareren

Meike wil wel vertellen wat ze in ieder geval gaan doen in deze maatschappelijke diensttijd. „We gaan kapotte fietsen repareren voor mensen die geen fiets kunnen betalen en er wel een nodig hebben.” „We krijgen fietsen van andere gemeenten en die gaan we gebruiksklaar maken. Een voedselbank zonder voedsel, maar met een maatschappelijk doel”, vult Wouter van der Burg van Cement aan. „Maar gaandeweg kwamen er veel leukere ideeën, een soort positieve guerrilla.”

Er is dus meer en hier wordt het geheimzinnig. De meiden willen Meppel een stukje beter maken door dingen te maken, vooral voor jongeren. Hoe, dat wordt pas over een week of acht duidelijk. Voorlopig wordt er veel gebrainstormd. Daarbij is duidelijk geworden dat er veel onderwerpen op tafel komen en bespreekbaar zijn en ook dat meidenwerk nog steeds echt nodig is „De meiden in deze groep ervaren dat je niet alleen bent als je ergens mee zit”, zegt jongerenwerker Myrthe Lugtmeier, die de groep vanuit Welzijn MensenWerk begeleidt.

Meidenwerk terug op de agenda

De link met Cement werd al eerder gelegd door het jongerenwerk van Welzijn MensenWerk. Cement helpt jongeren die op enigerlei wijze zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Sinds twee jaar wordt aan de Scherpemaat dagbesteding aangeboden. „We merken dat we goede resultaten halen bij jongeren”, vertelt Wouter van der Burg.

Toen de maakfabriek werd gerealiseerd, een soort werkplaats waar jongeren kunnen sleutelen aan van alles en nog wat, werd ook contact gelegd met de jongerenwerker van Welzijn MensenWerk. Een van de gezamenlijke projecten is het pimpen van de bus van jongerenwerk in de maakfabriek. „Hoe zit het eigenlijk met meidenwerk”, vroeg Wouter van der Burg zich een keer af en zo belandde een van de projecten van de maatschappelijke diensttijd bij Cement.

Sleutelen aan de fietsen, dat gaan ze hier de komende weken in ieder geval doen. Wie deze fietsen uiteindelijk krijgt, wordt bepaald via Instagram. Het zullen mensen zijn die een goed verhaal te vertellen hebben over de noodzaak. En verder? Dat wordt in de zomervakantie duidelijk.