Meppel deelt maar liefst veertien lintjes uit. Pieter Peters, Jaap de Boer en Jan Adrianus Mast zijn Ridder

Burgemeester Richard Korteland belde alle veertien gelukkigen. Foto: Daan Prest

Meppel deelde dit jaar maar liefst veertien lintjes uit aan inwoners die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Drie inwoners van de gemeente zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Richard Korteland belde alle decorandi maandagochtend persoonlijk, maandagmiddag en dinsdag volgt de daadwerkelijke uitreiking.

Pieter Peters (74) uit Meppel mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Peters heeft een passie voor muziek en is voor zijn verdiensten in 2008 onderscheiden als ‘Lid in de orde van Oranje-Nassau.’

Hij is een van de oprichters van KNMO, de belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek. Dit is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen de Federatie van Muziekverenigingen en de verenigde Nederlandse Muziekbonden. Hij is vanaf 1992 regionaal actief en is daarna op landelijk niveau bestuurslid geweest. Pieter Peters is al 65 jaar muzikant en docent, dirigent en bestuurslid.

Hij was vanuit de muziekbond Groningen en Drenthe landelijk afgevaardigde in de doelgroep blaasmuziek en het kernteam blaaskapellen.

Hij behartigt als bestuurslid de belangen van 250 blaaskapellen in Nederland en bepaalt mede het beleid.

Jaap de Boer

Ook Jacob (Jaap) de Boer (62) uit Meppel is benoemd tot Ridder. Hij is vanaf 1990 tot 2015 lid geweest van het bestuur van Stichting Donderdag Meppeldag en zit ook in het bestuur van De Groene Muggen.

Sinds 2016 is hij actief als vrijwilliger bij verschillende locaties van de zorggroep Noorderboog en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een gezellige ruimte voor de bewoners en hun familie genaamd ‘café het stekkie’ bij zorglocatie de Schiphorst. Tijdens de coronaperiode organiseerde hij muziekmiddagen bij de zes locaties en verzorgde wekenlang gratis de maaltijden voor de bewoners van de locatie de Kaailanden.

Jan Adrianus Mast

De derde Ridder is Jan Adrianus Mast (73) uit Meppel. Hij is vanaf 1975 lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Vanaf 1980 tot en met 2016 was Mast actief als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Hij heeft van 1980 tot 2000 diverse bestuurlijke functies bekleed binnen de afdelingen Noord-Holland en Drenthe.

Van 2006 tot 2016 zat Jan Adrianus Mast in het hoofdbestuur van de KNPV (landelijk actief). Naast zijn functie als tweede secretaris zat hij in tal van commissies.

Hij is nog steeds erelid en regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden waarbij zijn adviezen nog steeds gewaardeerd worden.

Lambertus Troost

Lambertus (Bertus) Troost (79 jaar) uit Meppel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 2005 vrijwilliger bij speeltuin- en buurtvereniging Ambonstraat en omgeving. Hij ondersteunt het bestuur waar nodig. Hij is vier jaar voorzitter geweest.\

Sinds 2008 is hij vrijwilliger voor Zorggroep Noorderboog. Hij verricht diverse werkzaamheden bij woonlocatie Reestoord.

Jan Vrielink

Jan Vrielink (71) uit Meppel is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1980 tot 2018 actief bij de Meppeler Handels Vereniging. Van 1980 tot 1990 was hij bestuurslid van Horeca Meppel.

Van 1993 tot 2018 was Vrielink voorzitter van het evenement Meppel Culinair. Hij was van 1974 tot 1999 bestuurslid, commissielid en vrijwilliger bij het jaarlijks terugkerend evenement Donderdag Meppeldag.

Bij voetbalvereniging MSC is hij sinds de jaren zeventig en tachtig actief als vrijwilliger.

Roelof Moes

Alie Roelof Moes (71 jaar), oud-huisarts in Nijeveen, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Moes heeft zich, naast zijn werk als huisarts in Nijeveen van 1985 tot 2017, als een actief vrijwilliger ingezet en op verschillende manieren inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Hij is vanaf 1978 adviseur in diverse werkgroepen van Dorpsvereniging Nijeveen. Hij was van 1994 tot 2000 lid van de apotheekhoudende commissie van de landelijke huisartsenvereniging. Ook was hij lid van de commissie die nascholing organiseert voor alle Drentse huisartsen en heeft dit acht jaar lang georganiseerd.

Ook was de Nijevener vier jaar lang lid van de raad van toezicht van de regionale woonzorgorganisatie de Stouwe.

Hij is medeoprichter van triatlon vereniging TZT’86 waarvan hij van 1988 tot 2018 voorzitter was.

Harm-Jan van Dijk

Harm-Jan van Dijk (64) uit Nijeveen kreeg een lintje voor zijn verdiensten op allerlei gebieden in Nijeveen. Van Dijk is van 1973 tot 1993 voorzitter geweest van de gereformeerde jeugdvereniging van de gereformeerde kerk te Nijeveen, Havelte en Wanneperveen.

Van 1984 tot 2011 is meneer vrijwilliger geweest bij voetbalvereniging SVN’69. Van 1984 tot 1990 als penningmeester en van 2005 tot 2011 als voorzitter. Momenteel is hij nog consul voor de KNVB.

Van 1993 tot 2000 was Van Dijk bestuurslid en voorzitter bij de vereniging voor christelijk basisonderwijs in Nijeveen. Sinds 2011 is hij betrokken bij het energieneutraal maken van het dorp Nijeveen. Hij is oprichter en voorzitter van Energie Cooperatie Duurzaam Nijeveen.

Als bestuurslid is hij vanaf 2016 betrokken bij de Historische Vereniging Nijeveen. Hij is penningmeester en vrijwilliger.

Vanaf 2018 is de Nijevener bestuurslid van de Wildbeheereenheid Koekange-Ruinerwold en vanaf 2019 bij Stichting Faunabeheereenheid Drenthe.

Van Dijk is sinds 2019 penningmeester bij de kleiduiven Schiet Vereniging De Beulaker.

Gerhard Jan Willem Wisselink

Gerhard Jan Willem (Gert) Wisselink (80) uit Nijeveen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wisselink was van 1986 tot 2001 bestuurslid van het waterschap van Drentse Overijsselse Delta.

Van 2001 tot 2009 was hij afdelingsbestuurder Drenthe van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden verzorging en verpleging in Utrecht (LOC) en hij is mede-oprichter van de stichting Barbara, waarvan hij van 2005 tot 2017 penningmeester was.

Hij is vanaf 2012 voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen.

Lamgina van Essen-Oosterveld

Lamgina (Lammie) van Essen-Oosterveld (75) uit Nijeveen is onderscheiden voor haar inzet voor ouderenwerk, korfbal en de bridgeclub. Ze is vanaf 2005 secretaresse van de Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen.

Vanaf 1972 tot 2006 was ze bijzonder actief bij de korfbalvereniging DOS’46. Ze was van 1972 tot 1977 bestuurslid van de club en van 1978 tot 1998 bestuurslid van de supportersvereniging van DOS’46. Ze is vanaf 2008 vrijwilligster bij de bridgeclub BZA in Meppel. Sinds 2013 is ze secretaris van deze vereniging.

Jentien van Gijssel-Wever

Jentien (Jenny) van Gijssel-Wever (69) uit Nijeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is van 1979 tot 1996 actief geweest bij de Protestantse gemeente in Meppel. Van 1996 tot heden is ze vrijwilligster bij de gereformeerde kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen. Ze was onder andere van 2011 tot 2016 ouderling en maakte deel uit van de kerkenraad.

Van 2007 tot 2012 was ze vrijwilligster van dorpshuis de Schalle in Nijeveen. Ook was ze secretaresse van de Nijeveense Christen Vrouwen van 2009 tot 2014.

Van 2014 tot 2018 is ze vrijwilliger geweest bij Seniorweb Meppel als digitaal docent.

Als eerste coördinator was ze van 2016 tot 2020 actief voor Stichting Schuldhulp in Meppel.

Roelof Pieter Koning

Roelof Pieter Koning (42) uit Meppel heeft een lintje gekregen voor zijn politieke werk en zijn inzet voor Dakajam Meppel. Koning is sinds 1991 vrijwilliger bij Dakajam Meppel als onder andere coördinator.

Sinds 1998 is hij lid en vanaf 1999 actief lid van VVD Meppel. Voor deze partij is hij elf jaar raadslid geweest. Aansluitend is hij nog zes jaar wethouder geweest en heeft hij veel voor de stad betekend.

Johnny Bremer

Johnny (John) Bremer (67) uit Meppel is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2000 is Bremer vrijwilliger bij Stichting Oud Meppel. Bij het shantykoor De Meppeler Muiters is hij sinds 2003 vrijwilliger. Hij is gestart als secretaris en is sinds twaalf jaar voorzitter.

Sinds de oprichting van Meppelvoorelkaar in 2016 is Bremer actief bij dit digitale platform van vraag en aanbod hulp betrokken.

Hij is vanaf de zeventiger jaren tot 2011 actief geweest bij de buurtvereniging Kraton, als voorzitter en secretaris.

Ook was hij actief voor het draaiorgel de Parel in Meppel en voor het Rode Kruis.

Fokje Harmers

Fokje Harmers (74) uit Meppel heeft een lintje gekregen, onder andere voor haar werk voor de kerk en stichting Cosis. Mevrouw Harmes is vanaf 1974 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Meppel.

In de loop der jaren heeft ze diverse werkzaamheden op zich genomen waaronder de kindernevendienst van 1974 tot 1984, van 1984 tot 1990 was ze diaken en ze bracht van 1987 tot 1991 het kerkblad rond. Ze bezoekt kerkleden bij geboorte en ziekte.

Ze is actief bij de middagpauzediensten in de kerk tijdens Donderdag Meppeldag.

Vanaf 1995 is ze actief bij de Stichting Cosis. Ze verricht diverse vrijwilligerswerkzaamheden voor de woonlocatie Rembrandt van Rijn in Meppel.

Piet Speelman

Piet Speelman (67), nu woonachtig in Blokzijl en oud-huisarts in Nijeveen, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Speelman heeft zich, naast zijn werk als huisarts in Nijeveen van 1985 tot 2017, als een actief vrijwilliger ingezet en op verschillende manieren inzet getoond voor de maatschappij en onze Meppeler samenleving.

Vanaf 2012 is hij vrijwilliger voor de Hervormde Gemeente Nijeveen. Hij is sinds 1999 als vrijwilliger betrokken bij de voetbalvereniging SVN’69. Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hij is sinds 2019 bestuurslid/penningmeester bij het koor de Christelijke Oratoriumvereniging Steenwijk en omstreken.