Meppel houdt in de toekomst droge voeten. Groen licht voor klimaatbuffer Ootmaanlanden-Koningsschut

Een impressie van project klimaatbuffer Ootmaanlanden - Koningsschut. Foto: Provincie Drenthe

Meppel houdt in de toekomst droge voeten. Het project klimaatbuffer Ootmaanlanden - Koningsschut gaat van start. In het (deels) Natura 2000-gebied komt een klimaatbuffer en daarmee kan het water in het gebied langer vastgehouden worden.

Ook wordt het natuurgebied aantrekkelijker gemaakt voor natuur en recreatie. Cultuurhistorische elementen als de karakteristieke elzensingels en delen van het Uffelter Boervaartje worden in ere hersteld.

Om Meppel te beschermen voor wateroverlast bij extreem veel regen, kan er 400.000 kubieke meter water opgeslagen worden. Daarvoor wordt straks water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart Ootmaanlanden in geleid. Het water wordt straks verdeeld over Ootmaanlanden en Koningsschut.

Volledige berging wordt een keer in 25 jaar gebruikt

‘De verwachting is dat de volledige noodwaterberging gemiddeld eenmaal in de 25 jaar wordt gebruikt. De nieuwe inrichting zal bijdragen aan het bestrijden van verdroging van het Natura 2000-gebied Holtingerveld en het zorgt ervoor dat er in tijden van droogte meer zoetwater beschikbaar blijft. Ook kan bijzondere natuur zich gaan ontwikkelen, van bloemrijke graslanden met vlinders en bijen tot nieuwe poelen voor de kamsalamander’, vertelt een woordvoerder van de provincie.

Nieuws

menu