Meppel kruipt uit financieel moeras

Meppel – Met sober beleid, harde bezuinigingen en een handvol meevallers, ontworstelt de gemeente Meppel zich aan het financiële moeras. Het college van B&W presenteert de begroting 2018, met 456.000 euro aan positief saldo.

Boom uitgevers Nieuwsmedia

Ook de komende vijf jaar verwacht het college zwarte cijfers te schrijven. In 2021 houdt Meppel zelfs nog twee miljoen euro over.

Met die ronduit optimistische verwachting, kan het college zich in zijn laatste zittingsjaar tal van investeringen veroorloven: ‘Vanwege de financiële situatie van Meppel en de ambities waarvoor investeringen nodig zijn,’ verklaren burgemeester en wethouders. Dus geen geldsmijterij, onderstrepen zij.  ‘Zorgvuldige omgang met publieke middelen blijft een kernpunt.’

Het gaat over tientallen miljoenen aan investeringen in 2018. Voor het merendeel zet het college in op thema’s en projecten die al met goedkeuring van de gemeenteraad in de steigers zijn gezet. De gezonde financiën van de gemeente Meppel gold daarin als scherpste speerpunt. ‘De begrotingen tot 2021 zijn sluitend, de schuldenlast is verminderd de reserves op niveau. Meppel kan zodoende financieel tegen een stootje,’ zegt wethouder financiën,  Henk ten Hulscher.

Uitvoering vervoersplan

‘Voor kwaliteitsverbetering van Meppel is naast inzet en samenwerking ook geld nodig. Financiële degelijkheid blijft essentieel.’ Ten Hulscher wijst op de lijst aan ambities voor 2018. De binnenstad, het transformatiegebied Noordpoort, de wijken en dorpen worden volgend jaar met extra inzet behandeld door de gemeente. Het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan wordt uitgevoerd. Wethouder Gert Stem wijst op sociale ontwikkelingen in de wijken, preventie in de gezondheidszorg en nieuwe buurtinitiatieven die het college van harte stimuleert.

Wethouder Roelof Pieter Koning kondigt aan: ‘De komende jaren investeren we zes miljoen euro in de binnenstad. We geven een stevige impuls aan de pleinen, traditioneel de sterke kant van de stadsbeleving. De nieuwe bioscoop krijgt een prachtige entree, zodat Meppel er weer een echt nieuwe trekpleister bij krijgt. Ook het bouwrijp maken van Broeklanden, in Nieuwveense Landen krijgt in 2018 zijn beslag.

Sportpark

‘Volgend jaar staat de renovatie van de Calvijnschool op het programma. Samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs maken we een integraal huisvestingsplan voor de komende vijftien jaar,’ meldt wethouder Koos de Vos. Sportpark Tussenboerslanden krijgt nieuwe verlichting. Materieel voor de reiniging en voor het beheer van 314 hectare openbare ruimte wordt vernieuwd. Het Molenpad en de binnenring tussen de Eendrachtstraat en de Woldstraat zijn hoognodig aan een opknapbeurt toe. ‘

Op economisch gebied moeten betere aansluiting van bedrijventerreinen aan de behoeften bij ondernemers voldoen. Dit betekent soms dat terreinen als Oevers E of Blankenstein ‘een ander of ruimer accent’ krijgen.

Verkiezingen

Burgemeester Richard Korteland: ‘2018 is het jaar van verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarmee is het politiek een overgangsjaar: een nieuwe Raad en een nieuw College van Burgemeester & Wethouders treden aan na de verkiezingen van 21 maart. De wethouders gaan in het laatste jaar niet op hun handen zitten. Er zijn voldoende zaken die vragen om extra inzet. Allerlei dossiers en de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties gaan gewoon
door.’