Met vertrek van Alliance Healthcare raakt Meppel weer een gezond bedrijf kwijt | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: het vertrek van Alliance Healthcare, het vroegere Reese & Beintema/Interpharm uit Meppel.

Farmaceutische industrie aan de Hoogeveenseweg: Reese & Beintema.

Farmaceutische industrie aan de Hoogeveenseweg: Reese & Beintema. Foto: Stichting Oud Meppel

Soms zijn veranderingen onvermijdelijk in het bedrijfsleven. Althans: de oude, vertrouwde vestigingsplaats heeft het maar te accepteren. Vestigingen worden geopend en vervolgens verplaatst of gesloten. Het is geen onbekend verschijnsel in Meppel. Van de toenmalige grootste kaasexporteur ter wereld Coberco/NCZ - nu FrieslandCampina - is op de oude vestigingsplek geen steen, laat staan een pakhuis meer over. Ooit stond aan de Ezingeweg het hoofdkantoor, met een enorm complex aan pakhuizen en productiefaciliteiten. Gelukkig heeft Meppel er een prachtig scholencomplex voor in de plaats gekregen. FrieslandCampina is Meppel wel trouw gebleven, want op het industrieterrein Noord staat een groot distributiecentrum.

Hoofdkantoor

Nieuws

Meest gelezen

menu