De invoering van de ja/ja-sticker moet zorgen voor besparing van papier.

Meppel wacht uitspraak van Hoge Raad niet af en gaat ja/ja-sticker alvast invoeren. Nou ja, nog even een invoeringstermijn van 20 maanden wachten én dan kan de sticker op de brievenbus

De invoering van de ja/ja-sticker moet zorgen voor besparing van papier. Foto: Pixabay

Een ja/ja-sticker op je brievenbus plakken als je reclamefolders en huis-aan-huisbladen wil ontvangen. De gemeente Meppel gaat het invoeren. Al kan het nog wel twintig maanden duren, voordat die daadwerkelijk op de brievenbus geplakt kan worden.

De gemeente Meppel is al langer voorstander om de ja/ja-sticker in te voeren. Het is een van de maatregelen die gemeente wil nemen om het restafval in Meppel terug te brengen. Gemiddeld gooide een inwoner van de gemeente Meppel vorig jaar zo’n 155 kilogram aan restafval weg. Dat is meer dan de doelstelling van de gemeente (100 kilogram) én ook meer dan in 2019, toen er 134 kilogram per inwoner werd weggegooid. Van de 155 kilogram aan restafval per inwoner, was zo’n 11 kilogram oudpapier en karton.

Meppel wachtte met invoering tot uitspraak rechter

Maar Meppel wachtte met de invoering van de ja/ja-sticker, vanwege een rechtszaak. De gemeente Amsterdam heeft de sticker in 2018 al ingevoerd. De reclamebranche ging daarop naar de rechter. Van de rechter, en later ook het gerechtshof, mag die sticker blijven. Nu loopt er nog een zaak bij de Hoge Raad.

Eigenlijk wilde de gemeente die uitspraak afwachten, voordat het overgaat op de invoering van het systeem. Het was Anouk de Vlieg van GroenLinks, die met een ander inzicht kwam dat wethouder Jaap van der Haar wel aansprak. Volgens haar kan het nu al wel aangevraagd worden, want tussen de aanvraag en invoering zit zo’n twintig maanden verschil. Een invoeringstermijn die de rechter heeft bepaald. Tegen de tijd dat die termijn voorbij is, is die uitspraak ook wel geweest. De termijn geeft ook nog eens voldoende tijd om tussentijds bij te stellen, indien nodig, volgens De Vlieg.

De termijn is ingesteld zodat de branche de tijd heeft om te anticiperen op de gewijzigde situatie. Nu is het zo dat inwoners met een nee/nee-sticker aangeven, geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen te willen krijgen. Met een ja/ja-sticker verandert dat. Brievenbussen zonder sticker krijgen geen reclamefolders meer, maar wel huis-aan-huisbladen. Daardoor wordt de nee/ja-sticker overbodig.

‘Geen tijd te verliezen’

Met steun van SP, VVD, D66 en Sterk Meppel kwam GroenLinks daarom donderdag tijdens de raadsvergadering met een amendement. Daarin roepen de partijen de wethouder op om niet te wachten met de invoering, maar het systeem al in te voeren. En voor januari 2023 een voorstel aan de raad voor te leggen, zodat het op dat moment ‘direct in werking kan worden gesteld’.

„Er is geen tijd te verliezen”, zegt Anouk de Vlieg. „Dit biedt voldoende ruimte om eerder aan de slag te gaan. Voor 2023 kan ook volgende week of volgende maand zijn.” Het plan van GroenLinks kan op veel steun vanuit de gemeenteraad rekenen. Ook van de wethouder. „In het restafval zit per inwoner 20 kilogram aan luiers en 11 kilogram aan oudpapier in. Voor de luiers hebben we al maatregelen genomen.” Dit jaar is de gemeente begonnen met een proef in de Nieuwveense Landen om luiers apart in te zamelen. „Met de ja/ja-sticker gaan we nu ook stappen zetten om het oudpapier terug te dringen. Daarmee komen we al heel snel onder de 100 kilogram restafval per inwoner.”

CDA is tegen: ‘Helemaal achter de insteek, maar wat besluiten we nu?’

Het CDA is de enige partij die tegen het idee van GroenLinks stemt. Al is de partij het helemaal eens met de bedoelingen van GroenLinks. „Het lijkt ons heel verstandig om nu al stappen te zetten. We staan volledig achter de insteek”, reageert Egbert Knorren, raadslid voor het CDA. Alleen vindt de partij het idee niet in de juiste vorm gegoten. Knorren zegt het lastig te vinden wat er nu besloten wordt met het idee van GroenLinks.

Ter verduidelijking geeft De Vlieg aan dat de gemeente eerder wilde wachten op de uitspraak van de Hoge Raad en dan pas het systeem in te voeren. Dan moet de twintig maanden invoeringstermijn nog ingaan. Als het plan van GroenLinks wordt aangenomen, gaat de gemeente die uitspraak niet afwachten, maar gaat de termijn nu al in. En als dan het college voor 2023 met een voorstel naar de gemeenteraad komt, de stickers bij wijze van spreken op de brievenbussen geplakt kunnen worden.

En aangezien het plan met ruime meerderheid wordt aangenomen, is de kans heel groot dat in 2023 de ja/ja-sticker is ingevoerd in Meppel. Als de Hoge Raad daar toestemming voor geeft.