Meppel weet subsidieloket gemeente goed te vinden

De gemeente Meppel heeft geld beschikbaar voor initiatieven die van meerwaarde zijn voor de samenleving. Foto: Pixabay

Ruim honderd aanvragen voor een subsidie zijn in de afgelopen weken ingediend bij de gemeente Meppel. Het gaat om aanvragen op het gebied van sport, amateurkunst, buurt- en speeltuinwerk en evenementen.

Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen circa 85 aanvragen digitaal zijn ingediend. Daar is een verklaring voor. Voorheen kwamen aanvragen digitaal binnen of via een accounthouder. Dat proces heeft de gemeente vereenvoudigd en voor iedereen gelijk gemaakt.

„Alle aanvragen komen nu binnen via het subsidieloket. Op deze manier hebben we getracht het laagdrempeliger en makkelijker vindbaar te maken. Daar hebben we subsidiepartijen de afgelopen tijd ook over geïnformeerd, rechtstreeks en bijvoorbeeld via onze gemeentepagina”, aldus een woordvoerder van de gemeente Meppel.

Jaarsubsidie

Ditmaal zijn 120 aanvragen bij het subsidieloket binnengekomen. „Daar zitten een paar dubbele aanvragen bij. Ongeveer de helft is op dit moment al afgehandeld of nog in behandeling.” De verwachting is dat eind januari alle ontvangen aanvragen zijn afgehandeld.

Het betreft in dit geval overigens de jaarsubsidie-aanvragen die alleen in de periode 15 oktober tot 15 november konden worden ingediend. Voor bepaalde activiteiten kunnen gedurende het jaar subsidieaanvragen worden ingediend, bijvoorbeeld voor een eenmalige evenement of voor sportkennismakingsactiviteiten.

Het bedrag dat in totaal aangevraagd kan worden via het subsidieloket bedraagt maximaal 4,2 miljoen euro. Het beschikbare budget wordt zo goed mogelijk verdeeld. Het gaat hier om de subsidies voor sport, amateurkunst (cultuur), buurt- en speeltuinverenigingen, evenementen en overige subsidies op het gebied van welzijn, wmo, jeugd- en natuureducatie. De gemeenteraad stelt ook jaarlijks verschillende maatschappelijke doelen vast. Wie met een activiteit bijdraagt aan het realiseren van deze doelen, kan in aanmerking komen voor een subsidie voor de activiteit.

Meer informatie: www.meppel.nl/subsidieloket

Nieuws