Meppel wil heffingen, leges en OZB verhogen

Behalve van de inwoners extra te vragen, gaat het college ook 'snijden in eigen vlees.' Daan Prest

Meppel - Het college van Meppel wil een aantal heffingen en leges met 10 procent verhogen. Zo wil het 100.000 euro extra opbrengsten genereren. Daarnaast wil het Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 2.5 procent extra verhogen, wat goed moet zijn voor 200.000 euro extra.

‘We krijgen de begroting op allerlei manieren absoluut niet meer sluitend’, ligt wethouder Jaap van der Haar de verhogingen toe. ‘We voorzien voor 2020 dat de kosten toenemen. We verwachten dat de extra kosten in de jeugdzorg met 6 à 7 ton toenemen en ook de Wmo dagbesteding begroten we op 2 ton aan extra kosten. Daarnaast verwachten we ook beduidend minder van het Gemeentefonds van het Rijk.’

Het college onderzoekt onder andere een verhoging van de parkeerboetes, maar ook de leges en heffingen rondom de binnenhavengelden, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, rioolheffing, afvalstoffenheffingen en de leges voor publiekszaken en omgevingsvergunning worden onder de loep genomen.

Belastingdruk

‘We hebben drie terreinen onderzocht om de begroting alsnog sluitend te krijgen’, aldus Van der Haar. Het gaat om het sociaal domein, de eigen organisatie en wat er gevraagd wordt van de burgers. ‘In verhouding met omliggende gemeenten hebben we geen hoge belastingdruk. We zitten aan de onderkant van de belastingcapaciteit’, vertelt hij over de keuze om ook van de bewoners wat extra’s te vragen. ‘Maar we zijn wel heel terughoudend in de keuzes die we hierin maken.’

Voor Meppel ligt de belastingcapaciteit op 83 procent. Dat getal geeft aan of de gemeente relatief veel belasting heft en of er ruimte is om deze belastingen te verhogen.

Een gemeente mag geen winst maken op heffingen en leges. Ze mogen alleen kostendekkend zijn. Voor de begroting van 2019 blijkt dat de heffingen en leges gemiddeld slechts 65% kostendekkend zijn. De totale kosten voor heffingen en leges (exclusief riool/afvalstoffen) zijn 3.2 miljoen euro. De opbrengsten van heffingen en leges zijn 2.1 miljoen euro.

Jaap van der Haar kan nog niets zeggen welke heffingen eventueel verhoogd gaan worden. Wel is duidelijk dat de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet kostendekkend zijn, respectievelijk op 85 en 74 procent. ‘We zijn als college wel principieel tegen het verhogen voor de heffingen op begraven en cremeren’, geeft hij als voorbeeld wat er niet verhoogd gaat worden.

‘Snijden in eigen vlees’

De extra opbrengsten worden niet alleen van de burgers gevraagd. ‘We gaan ook snijden in eigen vlees.’ Er worden tien vastgoedobjecten verkocht, van de ongeveer zestig die de gemeente bezit. ‘Het heeft geen enkele zin om deze gebouwen in eigen hand te houden’, verklaart Van der Haar. ‘Dit vastgoed hebben we niet nodig voor het uitvoeren van onze taken. Het is voor ons niet rendabel.’ Het gaat onder andere om de voormalige Havelterbergschool in Nijeveen en de voormalige school aan de Randweg.

Ook gaat de gemeente enkele aandelen afstoten. ‘Het rendement is erg laag voor ons.’ Door een aantal aandelen te verkopen, realiseert het een eenmalige verkoopwinst om de algemene reserve te versterken. Mogelijk gaat het om aandelen Enexis en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Hoge schuldenlast

De reden van de maatregelen die de gemeente wil nemen is om een buffer te creëren. ‘We kennen een hoge schuldenlast.’ Dat wordt uitgedrukt in de solvabiliteit. Die staat op 9 procent. ‘De ondergrens is 20 procent. Dat is gezond. We willen nu de schuldenlast gaan afbouwen.’ Langzaamaan verbetert de schuldenlast van de gemeente. De solvabiliteit was voor vorig jaar begroot op 6 procent. ‘We hopen het de komende jaren met twee à drie procentpunt te verbeteren. Financiële experts waarschuwen ook dat we echt op de ondergrens zitten.’

‘Wij hebben door constructieve uitgaven een te hoge schuldenlast opgebouwd’, verklaart Van der Haar, die zichzelf de verantwoordelijk penninghouder van de gemeente noemt. ‘Dat komt door twee redenen. Door meer investeringen, maar ook door meer uitgegeven dan er binnenkomt. Dat laatste wil je liever niet hebben. Het is lastiger om die kosten terug te dringen.’

Het is volgens de wethouder nu een goede tijd om deze maatregelen te nemen. ‘We zitten nu in een hoogconjunctuur. Dan moeten we proberen af te lossen. Want er komt vast weer een keer een mindere economische tijd aan. Dat moet je kunnen opvangen. We moeten nu in de vette jaren proberen te spekken. We vragen daarom meer van onze inwoners, maar we snijden ook zeker in eigen vlees.’

Nieuws

menu