Meppel wil van beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding | Achtergrond

Beschermd wonen wordt in de komende jaren zoveel mogelijk vervangen door zelfstandig wonen met begeleiding. Mensen moeten zoveel mogelijke worden opgevangen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Zowel voor de cliënt als de betaalbaarheid van de zorg is dat het beste.

Gemeentehuis Meppel vanuit de lucht.

Gemeentehuis Meppel vanuit de lucht. Foto: Willem Braam

Deze ontwikkeling is het streven van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van een rapport van de Commissie Dannenberg over de toekomst van beschermd wonen.

Nieuws

menu