Meppel zoekt nieuwe locatie voor asielopvang

Meppel gaat in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zoek naar een locatie waar ook na 1 april asielopvang kan worden geboden. Per 1 april zal de huidige asielboot die aan de Paradijsweg ligt, weer gebruikt worden als vakantieaccommodatie. Hier verblijven momenteel bijna honderd asielzoekers.

In Meppel worden 98 vluchtelingen opgevangen in een hotelschip.

In Meppel worden 98 vluchtelingen opgevangen in een hotelschip. Foto: Martijn Bijzitter

Of het COA na die datum direct met een nieuw verzoek bij Meppel op de stoep staat, is nog niet duidelijk, maar met het aannemen van een motie over een nieuwe locatie, heeft de gemeenteraad donderdagavond alvast voorgesorteerd op deze situatie.

Nieuws

menu