Meppelvoorelkaar werd drie jaar geleden feestelijk gelanceerd.

Meppelvoorelkaar boekt goede resultaten: 800 hulpvragen, 485 matches en 1940 connecties

Meppelvoorelkaar werd drie jaar geleden feestelijk gelanceerd. Ebel Zandstra

Meppel - De afgelopen drie jaar heeft het online vrijwilligersplatform Meppelvoorelkaar 800 hulpvragen en 880 nieuwe deelnemers opgeleverd. Dat heeft geleid tot 485 matches, waarbij vraag en aanbod daadwerkelijk bij elkaar kwamen.

In die drie jaar zijn er 1940 connecties gemaakt. Connecties zijn keren dat een vrijwilliger in ieder geval een eerste reactie plaatst op een hulpvraag. Dat betekent dus dat gemiddeld één op de vier connecties een match oplevert.

Dit blijkt uit cijfers van Meppelvoorelkaar, die projectleider Lianne Dolstra van Welzijn Mensenwerk donderdagavond aan een deel van de gemeenteraad presenteerde. Meppelvoorelkaar bestond begin december drie jaar. Ter gelegenheid daarvan keek Dolstra terug op die periode en gaf zij inzicht in de resultaten van het platform. Resultaten waarover Dolstra tevreden is. „De landelijke maatschappelijke waarde van een vrijwilliger is vastgesteld op 5.000 euro. Omdat het bij ons vaak om kortdurende hulp gaat, hebben we die teruggebracht tot 2.000 euro. De 485 matches uit de afgelopen drie jaar staan dus voor een maatschappelijke waarde van 970.000 euro. Dat is gigantisch”, zei Dolstra.

Vrijwilligersbank

Binnen Welzijn Mensenwerk is Meppelvoorelkaar een vervolg op de oude vrijwilligersbank voor vrijwilligersorganisaties en valt onder de paraplu van NLvoorelkaar. Meppelvoorelkaar is een online platform voor vrijwillige inzet voor en door inwoners van de gemeente Meppel. Mensen kunnen op de website een hulpvraag stellen, vrijwilligers kunnen hun diensten aanbieden. Ook maatschappelijke organisaties en professionals kunnen zich aanmelden als deelnemer of een vraag stellen namens een cliënt.

Het eerste jaar meldden zich 388 vrijwilligers, in 2018 259 en vorig jaar 221. Dit zijn unieke aanmeldingen. Van de deelnemers is 71 procent vrouw en 29 procent man. Drie jaar geleden was de balans nog verder in het nadeel van de man. In vergelijking met de periode vóór de introductie van Meppelvoorelkaar is het aantal hulpvragen en hulpaanbod die op het platform worden gezet, toegenomen met meer dan 300 procent. De mogelijkheid om particuliere hulpvragen op het platform te zetten, heeft hier significant aan bijgedragen.

Van de top 3 aan hulpvragen valt 26 procent in de categorie gezelschap, 16 procent in de activiteitenbegeleiding en 15 procent van de vragen heeft betrekking op technische klussen of klussen in de tuin. De top 3 van hulpaanbod ziet er als volgt uit: 48 procent gezelschap, 33 procent activiteitenbegeleiding en 25 procent erop uit. Deelnemers geven Meppelvoorelkaar het rapportcijfer 7,3. In 2018 was dat nog een 7,0. Deelnemer Jan Pomper vertelde tijdens de presentatie hoe hij in de afgelopen periode zo’n zes mensen heeft geholpen bij onder meer het doen van de tuin en het leggen van laminaat. Ook was hij een keer te hulp geschoten toen iemand zich geen raad wist met de omgevallen schutting.

Naoberschap

Lianne Dolstra: „Nee, het komt niet voor dat er misbruik van de vrijwilligers wordt gemaakt. We gaan uit van noaberschap. Het kan ook gewoon leuk zijn om je buurman te helpen, daar hoeft hij niet per se hulpbehoevend voor te zijn. Er zijn wel grenzen aan, maar die hebben we zoveel mogelijk losgelaten. We willen graag dat mensen elkaar helpen.”

Dolstra pleitte tegenover de raadsleden voor het voortbestaan van Meppelvoorelkaar. „Onze speerpunten voor de komende periode zijn continuïteit en nog meer laten zien wie we zijn. Er zijn steeds meer mensen die om hulp vragen en er zijn steeds meer mensen die iets voor elkaar willen doen. De matches vallen weg als wij wegvallen.”