Met verbetering polders Nijeveen Kolderveen en bouw gemaal Leenders houdt Meppel droge voeten

Gemaal Leenders vanuit de lucht. Foto: WDO Delta

In Nijeveen Kolderveen is het afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van de waterhuishouding. Ook is er een nieuw gemaal gebouwd. Waterschap Drents Overijsselse Delta kan nu beter anticiperen op extreem weer, zoals flinke plensbuien of langdurige droogte.

Op vrijdag 20 januari werd het project opgeleverd door bestuurders van de samenwerkende partijen.

Wateroverlast tegengaan

In het zuidelijk deel van de polder ontstond bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan, bouwde het waterschap een nieuw gemaal, zijn de waterpeilen aangepast en zijn (hoofd)watergangen verbreed. „Met name de landbouw profiteert van het verbeterde watersysteem”, vertelt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom. „Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door de verbeteringen is nu ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.”

Gemaal Leenders

In het ontwerp van het nieuwe gemaal Leenders is de industriële functie van het gemaal zichtbaar gemaakt. Na zonsondergang schijnt er gekleurd licht vanuit het gemaal naar buiten.

Als er één pomp draait, is dat groen, bij twee pompen geel, bij drie pompen oranje en als het gemaal op volle capaciteit draait, is de kleur rood. Het industriële karakter komt ook tot uiting in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking. De bestaande persleiding is hergebruikt voor vissen. Via de leiding kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. Peereboom: „Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.”

In het nieuwe gemaal zijn drie grote pompen geplaatst met in totaal een capaciteit van 165.000 liter per minuut. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep.

Windmolen

Om er voor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem in de polders geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde, is tussen het natuurgebied en de landbouwpolder een ecologische bufferzone aangelegd. „In deze zone verhogen we de waterstand om het water zo lang mogelijk vast te houden voor droge periodes”, aldus Pereboom.

Om voor voldoende water in de bufferzone te zorgen, plaatste het waterschap geen klein gemaal, maar bedacht het een andere oplossing: een karakteristiek windmolentje. Deze molen pompt water op, zodat in een belangrijk deel van de bufferzone een zogeheten plas-dras inrichting ontstaat, passend bij de gestelde natuurdoelen voor het Natura2000-gebied Kiersche Wijde.

Nieuws

menu