Minister laat zich niet uit over prostitutiebeleid in Meppel: 'Over lokale situaties past de rijksoverheid grote terughoudendheid'

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris Justitie en Veiligheid, nemen geen standpunt in over de prostitutieplannen van de gemeente Meppel.

In de Voorstraat in Meppel zitten twee prostitutiebedrijven: Club Cilver en Nikita's Secrets.

In de Voorstraat in Meppel zitten twee prostitutiebedrijven: Club Cilver en Nikita's Secrets. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

De gemeente Meppel wil ongeveer de helft van de Voorstraat, een straat tegen het centrum aan, aanwijzen als gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. De bewoners van de straat, en ook van omliggende straten, zien dat niet zitten.

Kees van der Staaij had namens de SGP Kamervragen gesteld. Hij wilde weten wat het kabinet ervan vindt dat er twee prostitutiebedrijven in een woonwijk zitten. Momenteel zijn Club Cilver en Nikita’s Secret gevestigd in de Voorstraat, in de Indische Buurt in Meppel. ‘Bij vragen over lokale situaties past de rijksoverheid grote terughoudendheid’, willen minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol erover kwijt.

Leefbaarheid

Broekers-Knol schrijft dat ze leest dat er bij een deel van de inwoners van Meppel zorgen zijn. ‘Of een prostitutiebedrijf problemen oplevert voor de leefbaarheid is daarmee niet gezegd’, reageert ze, mede namens Ollongren. Bewoners maken zich onder andere zorgen over een toename van overlast. Zo zeggen de bewoners wel eens drugs aan te treffen in de straat. ‘Dat prostitutiebedrijven vaak met drugsproblematiek gepaard gaan, is een te algemene bewering om te kunnen onderschrijven. Het is uiteraard van belang dat een gemeente, net als bij de vestiging van andere bedrijven, ook bij de vestiging van prostitutiebedrijven de afweging maakt waar deze zich binnen de gemeentegrenzen het beste kunnen vestigen.’

Ook laten ze zich niet uit over wat de aanwezigheid van prostitutiebedrijven kan betekenen voor de leefbaarheid in een wijk of straat. Een ‘generieke uitspraak’ daarover is volgens Ollongren en Broekers-Knol niet mogelijk. ‘Het zal van de lokale context en de daarop toegesneden voorschriften afhangen of de gemeente vindt dat de leefbaarheid van een wijk of straat wezenlijk wordt beïnvloed door de aanwezigheid van prostitutiebedrijven. De gemeenteraad heeft via het bestemmingsplan mogelijkheden om het vestigen van bedrijven te sturen.’

Nieuwe regels

Dat de gemeente Meppel de helft van de Voorstraat wil aanwijzen als gebied voor prostitutiebedrijven, is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof. Een vergunning voor een prostitutiebedrijf valt onder een zogeheten schaarse vergunning. Dat houdt in dat er maar weinig te vergeven zijn. Van de rechter mag een schaarse vergunning voortaan niet zomaar meer worden verlengd, aan de huidige vergunninghouder.

Belangstellenden moeten met een plan komen, en aan de hand van criteria krijgt degene met het beste plan een vergunning. Daarnaast oordeelde de rechter dat aangewezen gebieden voor prostitutiebedrijven groter moeten zijn dan de bestaande locaties, zodat aanvragers keuze hebben.

Bewoners van de Voorstraat, en omliggende straten, zien liever dat de gemeente eerst een prostitutiebeleid opstelt en daarna pas een gebied aanwijst. Het liefst een industrieterrein. Burgemeester Richard Korteland heeft al aangegeven dat hij die volgorde ook het meest logisch vindt, maar dat het vanwege de uitspraak niet kan. Daar komt bij dat de vergunning van Club Cilver volgend jaar afloopt . En de aanvraag voor een nieuwe vergunning, moet via de nieuwe procedure lopen. Ook wacht de gemeente met nieuw prostitutiebeleid op landelijke wetgeving, die in de maak is.

Bevoegdheid ligt en blijft bij de gemeente

De SGP vroeg zich af of het kabinet bekend is met de problematiek die gemeenten ervaren, omtrent het aanwijzen van prostitutiegebieden. ‘Ik ben er niet mee bekend dat gemeenten op dit moment problemen ervaren met het aanwijzen van gebieden waar prostitutie plaats kan vinden’, reageert Broekers-Knol, ook namens Ollongren. Ze benadrukt dat het een bevoegdheid is van de gemeenteraad. ‘Hiertoe hebben zij zelf instrumenten in handen. Dit verandert niet met de komst van de nieuwe wet.’