Miranda de Haas en Nynke de Vries starten vrouwensupportgroep in Meppel: 'Vrouwen helpen aan meer economische veerkracht'

„We creëren voor anderhalf jaar een veilige omgeving waarin vrouwen de ruimte krijgen om achter hun kwaliteiten, mogelijkheden en wensen te komen. Sommigen zitten al zolang in een situatie van geldgebrek of in een sociaal isolement, dat ze geen perspectief meer zien. Wij willen de vrouwen helpen aan meer economische veerkracht.”

Nynke de Vries (links) en Miranda de Haas zijn een vrouwensupportgroep in Meppel begonnen.

Nynke de Vries (links) en Miranda de Haas zijn een vrouwensupportgroep in Meppel begonnen. Foto: Daan Prest

Miranda de Haas weegt haar woorden zorgvuldig als ze uitleg geeft over de vrouwensupportgroep, die ze half mei samen met Nynke de Vries startte. Ze weet zelf maar al te goed wat het is om „in de shit” te zitten en kent het gevoel dat bij iedere zonsopgang uitzichtloosheid de boventoon voert. Hbo-geschoold en toch in de bijstand. De Haas: „Ik voelde me eenzaam. Ik wil voor deze vrouwen degene zijn die ik zo gemist heb toen ik in die situatie zat. Door regelgeving kunnen ze eerder langer vastgehouden worden in die situatie, dan dat ze gestimuleerd worden eruit te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we hen in deze groep verder kunnen helpen.”

Armoedesituatie

Miranda de Haas is ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting bij de gemeente Meppel. Tijdens het project Geweldige Wijk van Welzijn MensenWerk leerde ze toenmalig coördinator en huidige coach en trainer Nynke de Vries kennen. De Geweldige Wijk is een programma voor gezinnen die leven van een kleine beurs. Nynke en Miranda vinden elkaar snel als eerstgenoemde voorstelt samen een supportgroep op te richten voor vrouwen die zich al geruime tijd in een uitkeringssituatie bevinden of rond het minimumloon verdienen. Vaak hebben zij met hun geringe inkomsten ook nog meerdere monden te voeden.

Deze armoedesituatie kan verschillende oorzaken hebben: van een gezondheidsbeperking tot een taalachterstand. Door veel tegenslagen achter elkaar kunnen ze in een positie zijn gebracht waarin zij niet meer weten hoe eruit te komen. Het duo wil de vrouwen een duwtje in de rug geven. „Daarmee kunnen ze hun situatie zelf veranderen”, aldus De Haas. „Ze krijgen weer grip. Dit zal effect hebben op hun eigen leven en dat van hun eventuele kinderen en omgeving. Daardoor bereiken we meer dan alleen deze vrouwen.”

Steun van overheden

Het idee van de twee dames voor een vrouwensupportgroep slaat aan bij de gemeente Meppel en de provincie Drenthe, die achtereenvolgens 4000 en 16.000 euro bijdragen. De groep, bestaande uit zeven vrouwen, startte in mei. Het project loopt tot juli 2022.

„De vrouwen krijgen om de week training en individuele coaching. Wij bieden ze daarnaast de ruimte en mogelijkheid om uit te zoeken of zij als groep iets kunnen opzetten”, aldus De Vries. „We zijn begonnen met het creëren van een veilige omgeving. Dat is gelijk goed gelukt. De vrouwen vinden herkenning bij elkaar en steunen elkaar direct. Ze horen weer ergens bij en dat hebben ze lang niet gehad.”

Kwaliteiten eruit halen

Van de Nederlanders die in armoede leven, is naar schatting 90 procent alleenstaande vrouw of alleenstaande moeder. De Vries kent schrijnende gevallen. „Sommigen hebben te weinig geld om zichzelf representatief te kleden of een laptop aan te schaffen. De armoede duurt soms al zo lang dat dit alle aspecten van hun leven negatief beïnvloedt. Wij steken in op wat er wél kan. Wat zijn hun kwaliteiten? Wij willen eruit halen wat erin zit. Denk aan het aanleren van nieuwe vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen en een gezonde eigenwaarde. Men gaat weer meedoen in de samenleving.”

De Haas vult aan: „We houden de vrouwen een spiegel voor. Wat bepaalt jouw gedrag? Wat vind je belangrijk? Het is van groot belang dat ze zelf weer gaan zien wat ze waard zijn. Wij bieden een voedingsbodem waarop zij kunnen groeien. Mensen lopen niet te koop met hun situatie. Schaamte en schuldgevoel zijn vaak enorm. Hulp vragen en accepteren is daarom vaak moeilijk. We hebben al positieve feedback gekregen. Enkelen zeiden: ‘Dit is wat ik nu nodig heb, jullie komen precies op het juiste moment’. Ik ben dankbaar dat ze vertrouwen in ons hebben.”

Ze is ervan overtuigd dat het een succesvol project is. „Ik ben tevreden als de vrouwen zich tot het eind van het programma 100 procent blijven inzetten om hun eigen proces aan te gaan en daarmee hun situatie zelf veranderen. En als wij onszelf aan het einde overbodig hebben gemaakt.” De Vries vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het leven van de vrouwen verbetert. „Dat kan zijn op sociaal gebied, maar ook op het gebied van gezondheid of in de samenleving. Wij zeggen niet wat zij moeten doen, wij faciliteren. Natuurlijk is dit ons werk, maar we doen het vanuit een passie. Wij geloven in de kracht van vrouwen.”