Motie zorgt voor wrijving coalitie en oppositie; alle partijen willen dat het behouden blijft, maar Drukkerijmuseum in Meppel moet zélf met plan komen

De ophanden zijnde sluiting van het Drukkerijmuseum zorgde in de gemeenteraad van Meppel opnieuw voor tweespalt tussen coalitie en oppositie.

Het Drukkerijmuseum stevent af op het einde als er niks gebeurt.

Het Drukkerijmuseum stevent af op het einde als er niks gebeurt. Foto: Leo de Harder

Alle fracties zeggen het beste voor te hebben met het noodlijdende museum, maar de interpretatie daarvan is voor meerdere uitleg vatbaar. Een motie vanuit CDA en PvdA om het college een laatste poging te laten ondernemen voor behoud kreeg in de gemeenteraadsvergadering géén meerderheid, waarna de oppositie teleurgesteld afdroop.