NICE en Terra starten samen een praktijkopleiding circulair ondernemen in de Gasfabriek in Meppel

Ondertekening manifest 'Wij verdienen Circulair' door NICE en Terra. Foto: NICE

NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) en Terra starten een ‘fieldlab’ circulair ondernemen.

Het is de bedoeling dat jongeren na het behalen van hun mbo-diploma in het fieldlab - wat letterlijk veldlaboratorium betekent, een praktijkopleiding dus - aan de slag kunnen met hun eigen ideeën of die van het mkb op het gebied van circulair ondernemen. Het lab heeft de faciliteiten om producten te ontwikkelen en te testen. Te verwerken en te produceren.

In eerste instantie start de pilot vanuit de locatie van NICE in de Gasfabriek van Meppel. In februari 2023 opent het fieldlab de deuren op een nieuwe aanvullende locatie in Meppel. Verder vooruitkijkend wordt niet uitgesloten dat op andere plekken in de provincie meer specifieke fieldlab’s komen.

Terra en NICE werken al sinds de oprichting van NICE eind 2016 samen. Het ondertekenen van het manifest ‘Wij Verdienen Circulair’ geeft richting naar de toekomst. Erna Daling deed dit als gedelegeerd bestuurder namens Terra en Alex van Oost als directeur-bestuurder namens NICE. De komende tijd wordt de samenwerking verder uitgebouwd samen met bedrijven en andere onderwijsinstellingen in de regio, en daarbuiten.

Nieuws

menu