Natuurbeschermingswacht Meppel wint rechtszaak tegen Provincie Drenthe. Biomassacentrale in Meppel draait zonder vergunning maar hoeft niet dicht

De biomassacentrale in de Nieuwveense Landen. Foto: Wilbert Bijzitter

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland stelt vast dat de biomassacentrale aan de Bremenbergweg in Meppel zonder de benodigde vergunning volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) in bedrijf is. Toch vindt de rechter niet dat de centrale op dit moment buiten bedrijf moet worden gesteld.

Omdat de biomassacentrale zonder de vereiste vergunning draait, heeft de Natuurbeschermingswacht Meppel de provincie Drenthe verzocht om te handhaven en de centrale te sluiten en gesloten te houden. De centrale stoot immers stikstofoxide uit, dat schadelijk is voor Natura 2000-gebieden.

De provincie Drenthe heeft dat handhavingsverzoek afgewezen. Ook na een, door de Natuurbeschermingswacht aangespannen procedure bij de Commissie rechtsbescherming (bezwaarschriftencommissie), bleef de provincie bij haar besluit.

Daartegen ging de Natuurbeschermingswacht in beroep bij de rechter. Die oordeelde op 14 september dat het beroep van de Natuurbeschermingswacht is gegrond en de provincie het handhavingsverzoek ten onrechte heeft afgewezen.

De Natuurbeschermingswacht vroeg de rechter ook om voorlopige voorziening, dat wil zeggen om sluiting van de centrale. Daarin ging de rechter niet mee. Hoewel de Natuurbeschermingswacht tijdens de zitting op 6 september aangaf dat de centrale ook kan overschakelen op aardgas, twijfelt de rechter aan de technische - en financiële haalbaarheid daarvan.

De rechter oordeelt dat de provincie het handhavingsverzoek opnieuw moet beoordelen. Daarvoor moet de provincie onderzoeken welke gevolgen de uitstoot van de centrale exact heeft op de Natura 2000-gebieden. Ook moet de provincie beter onderbouwen waarom de illegale activiteit van de eigenaar van de centrale doorgang mag vinden. De rechter wijst er in haar besluit uitdrukkelijk op dat er geen concreet uitzicht is op legalisatie van situatie en dat de provincie ‘veel gewicht moet toekennen aan de daadwerkelijke handhaving van een overtreden wettelijk voorschrift’.

Nieuws

menu