Natuurbeschermingswacht openbaart na Wob-verzoek verkregen documenten over biomassacentrale in Meppel

De gemeenteraad van Meppel heeft informatie beschikbaar gesteld over de biomassacentrale aan de Bremenbergweg in de wijk Nieuwveense Landen. Het besluit van de raad volgt nadat de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. een beroep heeft gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek).

De biomassacentrale in de Nieuwveense Landen in Meppel

De biomassacentrale in de Nieuwveense Landen in Meppel Foto: Michiel Kolle

Geert Starre van deze milieuorganisatie is niet erg onder de indruk van de vrijgegeven informatie en noemt het opvallend dat uit de openbaar gemaakte correspondentie niet naar voren komt wat er werd gevraagd, namelijk ‘hoe we de burger en het milieu beschermen’ en ‘hoe we de problemen met de biomassacentrale in de toekomst kunnen voorkomen’.