Natuurbeschermingswacht wil dat biomassacentrale in Meppel wordt gesloten en dient een handhavingsverzoek in bij de provincie Drenthe

Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Drenthe. Daarin wordt gevraagd om de biomassacentrale in Nieuwveense Landen te sluiten.

Een biomassacentrale.

Een biomassacentrale. Foto: Daan Prest

Omdat volgens de stichting de benodigde natuurvergunning volgens de Wet natuurbescherming ontbreekt, zou de centrale moeten sluiten en gesloten blijven.

De biomassacentrale is de stichting Natuurbeschermingswacht al langer een doorn in het oog. Volgens de stichting veroorzaakt de centrale 0,05 mol stikstofdepositie per hectare per jaar. „En dat is best veel”, zegt Geert Starre, de secretaris van de stichting. „Het gaat dan jaarlijks om zo’n 1000 kilogram stikstof.”

Stikstof wordt schadelijk als er te veel van is

Stikstof is op zichzelf geen probleem. Het is een gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78 procent van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. De natuur kan niet zonder en wij ook niet. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Dit zogeheten reactieve stikstof is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde maar wordt schadelijk als er te veel van is.

In Nederland zijn daarom beschermde natuurgebieden aangewezen. Voor die Natura 2000-gebieden is afgesproken dat er een maximale hoeveelheid stikstof mag neerslaan. Die normen worden echter al ruim overschreden door het huidige verkeer, de landbouw en de industrie. Extra emissie, door bijvoorbeeld een biomassacentrale is daarom een probleem.

Omwonenden klagen over geluids- en geuroverlast

Naast de Natuurbeschermingswacht klagen ook omwonenden over de centrale. Deze zou veel lawaai en stank veroorzaken. De stichting en de omwonenden trekken echter niet samen ten strijde tegen de centrale. „Wij kunnen geen bezwaar aantekenen tegen geluids- en geuroverlast”, zegt Starre. „Daarin zijn we geen waarschijnlijk geen belanghebbende en dan worden onze bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.”

Het handhavingsverzoek van de Natuurbeschermingswacht richt zich tegen de aantasting van de Natura 2000-gebieden door de stikstofuitstoot van de houtgestookte centrale. Stikstof vermest en verzuurt de grond en dat heeft effect op de bodem, waardoor niet alleen de flora maar ook de fauna worden bedreigd.

Stichting zet zich in voor het stads-, natuur- en landschapsschoon

De stichting zet zich al 75 jaar in voor het stads-, natuur- en landschapsschoon in Meppel. De Natuurbeschermingswacht komt voort uit de Vogelbeschermingswacht en werd in 1946 opgericht door bekende mensen zoals de Meppeler uitgever John Henry Boom, Koob Vloedgraven, Rein Hendrik Jan Nieuwenhuis, Jan Johan Boot, Arend Timmerman, Albertus Hazelaar, Pieter Zandbergen en Jan Hendrik de Boer.

De stichting heeft onder andere tot doel „het verbreiden van de natuur- en schoonheidbeschermingsgedachte”. Inmiddels telt de stichting volgens de secretaris „meer dan 125 trouwe donateurs”.

Natuurbescherming steeds belangrijkere activiteit

Richtte de stichting zich in het verleden op datgene wat tot de aantrekkelijkheid van het stads- of landschapsbeeld bijdraagt, inmiddels richten de activiteiten zich steeds meer op de natuurbescherming.

Volgens Geert Starre zijn biomassacentrales geen optie om de energieproductie te vergroenen. „Biomassacentrales hebben wat ons betreft enkel nadelen, zoals emissies en het opstoken van hele bossen”, zegt hij daarover. Daarom richt de Natuurbeschermingswacht nu haar pijlen op de centrale in Nieuwveense Landen.

Centrale kan ook op gas worden gestookt

De stichting borduurt daarbij voort op een door de provincie Drenthe afgewezen handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens Starre is dat verzoek afgewezen op verkeerde gronden en op verkeerde berekeningen.

„De centrale dient te worden gesloten”, besluit de stichting haar handhavingsverzoek aan de provincie. Starre benadrukt dat de bewoners van de Nieuwveense Landen daardoor niet in de kou komen te zitten, want de centrale is aangesloten op het aardgasnet. Er kan dus ook op gas worden gestookt.