Nieuw Diaconessenhuis wordt volledig elektrisch

Meppel - Het nieuwe Isala Diaconessenhuis wordt het eerste ziekenhuis in Nederland dat niet op fossiele brandstoffen draait. Dus geen gasaansluiting, maar ‘all electric’. ‘Het ziekenhuis voldoet aan de hoogste eisen van duurzaamheid’, aldus Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala. Zo komen er zonnepanelen op beide torens en beschikt het nieuwe ziekenhuis over warmtekoude opslag.

Impressie van de nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis in Meppel.

Impressie van de nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis in Meppel. Vakwerk Architecten

Een vertegenwoordiging van Isala gaf donderdagavond in de raadscommissievergadering een presentatie van de nieuwbouw van het Meppeler ziekenhuis.

Het ontwerp zit in een afrondende fase. De planning geeft aan dat het definitieve ontwerp eind mei op tafel ligt. De bouw kan dan nog dit jaar starten en kent een tijdspanne van zo’n 21 maanden. Eind 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 verhuizen de medewerkers en patiënten naar de nieuwe locatie.

Het ontwerp is van Vakwerk Architecten. Die nieuwe locatie komt aan de andere kant van de Reggersweg tegenover het huidige ziekenhuis, op de oude plek van verpleeghuis De Schiphorst. Het nieuwe ziekenhuis gaat naast de dagbehandelingsbedden beschikken over 100 klinische bedden, dat is vergelijkbaar met de huidige klinische zorg die Isala Diaconessenhuis biedt.

Poliklinieken

Alle specialismen krijgen een polikliniek in Meppel. Er komen diagnostische faciliteiten als MRI, CT en functiediagnostiek. Daarnaast verrijzen er operatie- en behandelkamers en een dialyse-afdeling. Op de spoedeisende hulp vindt een nauwe samenwerking plaats met de huisartsenpost. Isala in Meppel heeft bijzondere aandacht voor de ouder wordende patiënt.

Bouwpartner van Isala is Noorderboog (Reggersoord). Noorderboog krijgt 64 bedden voor geriatrische revalidatie, dagbehandeling en therapie- en oefenruimtes.

De nieuwbouw in Meppel wordt betaald uit een lening van Isala van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB), die tevens wordt gebruikt voor het toekomstbestendig maken van huidige Isala-gebouwen. De vergunningprocedure voor de nieuwbouw is opgestart. De Welstandscommissie heeft een positief advies uitgebracht en de bestemmingsplanprocedure kan in september/oktober worden afgerond middels aanbieding aan de gemeenteraad.

Veilig en gastvrij

Rob Dillmann gaf aan wat voor Isala belangrijke uitgangspunten zijn geweest voor de nieuwbouw. ‘We moeten een veilige omgeving bieden en gastvrij zijn. Het ziekenhuis moet een omgeving zijn die bijdraagt aan genezing, een zogenaamde healing environment. Standaardisatie is belangrijk. Ruimtes moeten uitgewisseld kunnen worden en operatiekamers niet van elkaar verschillen. Het moet niet zo zijn dat in de ene ruimte alle stopcontacten links zitten en in de andere ruimte allemaal rechts. Dat draagt niet bij aan de veiligheid. Daarnaast moet het ziekenhuis herkenbaar in en voor Meppel zijn.’

De huidige bushalte aan de Reggersweg wordt iets verplaatst in zuidelijke richting en komt op zo’n vijftig meter vanaf de hoofdentree. In vergelijking met de locatie van de huidige fietsenstalling, komt op het nieuwe terrein de stalling voor tweewielers aanzienlijk dichterbij de hoofdingang te liggen. De parkeertarieven gaan niet significant afwijken van de huidige tarieven.

Isala is nog in gesprek met de gemeente Meppel over wat er in de toekomst met de huidige locatie van het ziekenhuis gaat gebeuren.

Landschap

Mariska de Groot, locatiedirecteur van Isala Diaconessenhuis, noemde het belang van een goede inpassing van het gebouw in het landschap. ‘We hebben veel overleg gehad met het Drents Landschap en het waterschap. Aan de randen van het terrein komt meer begroeiing’, aldus De Groot. De hemelwaterafvoer vindt plaats op eigen terrein.

De ziekenhuisafdelingen zijn op ware grootte nagebouwd in een loods in Meppel. ‘Dat heeft ons veel gebracht, nu kunnen we het ontwerp bijna afronden.’

Ook gaf De Groot aan dat er in het traject nadrukkelijk overleg is geweest met omwonenden. ‘In het eerste ontwerp had het gebouw over de gehele oppervlakte een hoogte van dertig meter. Die ruimte hebben we niet nodig. We hebben naar de omwonenden geluisterd. In het nieuwe ontwerp is specifiek aangegeven waar uitbreiding kan plaatsvinden. Dat is aan de kant van de Hoogeveensweg.’