Er komt geen massale nieuwbouw of een bedrijventerrein op het terrein van het huidige ziekenhuis.

Nieuwbouw ziekenhuis krijgt groen licht in commissie

Er komt geen massale nieuwbouw of een bedrijventerrein op het terrein van het huidige ziekenhuis. Wilbert Bijzitter

Meppel - Als straks het nieuwe Isala Diaconessenhuis is gebouwd, komt op de oude locatie van het ziekenhuis in ieder geval geen massale woningbouw of een bedrijventerrein. Wat nu besproken wordt, is zorggerelateerd.

Dit liet burgemeester Richard Korteland gisteravond weten in de raadscommissievergadering. Vanuit de commissie kwam het verzoek om tijdig te worden meegenomen in de plannen voor het gebied waar nu nog het Diaconessenhuis staat aan de Hoogeveenseweg. De nieuwbouw verschijnt straks aan de andere zijde van de Reggersweg, waar voorheen verpleeghuis De Schiphorst stond.

‘De oude locatie is geen onderdeel van de nieuwbouw, maar de gebieden horen eigenlijk wel bij elkaar’, aldus Madelinde Visscher van Sterk Meppel. ‘We willen kaders meegeven om de belasting voor het Reestdal en de leefomgeving in de toekomst te beschermen.’ Ook Ina Booij (ChristenUnie) noemde de ‘grote biologische kwaliteit en kwetsbaarheid van het bijzondere gebied’ iets om bij de ontwikkelingen in acht te nemen.

Geen massale woningbouw

Wat betreft Richard Korteland liggen de kaarten heel simpel. ‘Het bestemmingsplan geeft aan maatschappelijke gezondheidszorg. Als het anders is, moeten we bij u terugkomen’, gaf hij de raadsleden terug. ‘Het enige wat er concreet is te melden, is dat er geen massale woningbouw en geen bedrijventerrein komt. Dat is geen logische inrichting. En voor de natuurlijke inpassing zullen we voor welk plan dan ook praten met de Natuur- en Milieufederatie.’

Korteland noemde de nieuwbouw van het ziekenhuis een mix tussen de natuur en schoonheid van het Reestdal en gezondheidszorg lange tijd dichtbij huis. Enkele commissieleden stipten nog de geluidsbelasting van het verkeer op de rijksweg A32 aan, maar tot concrete voorstellen voor een aanpassing kwam het niet.

Hoogbouw

Minder enthousiast over het plan was Bert de Leeuw. Als bewoner van de Hoogeveenseweg is hij samen met zijn vrouw Ria straks de directe buur van het nieuwe ziekenhuis. Daar waar ooit De Schiphorst stond met een nokhoogte van 6,5 meter. De nieuwbouw van Isala Diaconessenhuis wordt 19,5 meter. De Leeuw greep als inspreker de mogelijkheid om hierover zijn ongenoegen te uiten.

‘De plannen omvatten hoogbouw, omdat de bouw gelijkvloers duurder uitkomt. Dat houdt in dat de kostenbesparing voor Isala ten koste gaat van de waarde van onze woning’, zei De Leeuw. ‘Nog afgezien van ons woongenot; van een woning zonder inkijk naar een woning die door hoogbouw continu bekeken kan worden.’

De Leeuw gaf aan dat in een gesprek met Isala hen werd aangeraden de hoogbouw door te laten gaan en via een proces planschade in te dienen. ‘Heel vreemd, maar de omgekeerde wereld. Namelijk: geen hoogbouw, geen planschade. Daar het een innovatief digitaal ziekenhuis wordt, mag op z’n minst verwacht worden dat het een gunstige geometrische verhouding krijgt. Een grondgebonden gebouw gebruikt minder energie dan gestapelde bouw. Bij laagbouw is minder energie nodig, dus voor energieneutraal ook minder collectoren. De fabricage daarvan is ook vervuilend.’

Pentagon

Het aantal vierkante meters, looproutes en bereikbaarheid hoeven laagbouw volgens hem niet in de weg te staan. Als voorbeeld van een efficiënt ontworpen bouwwerk noemde hij het Pentagon, het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Leeuw: ‘Dat bestaat uit 28 kilometer gang, is 11 hectare groot en in 7 minuten is iedere plaats binnen het gebouw bereikbaar. Dus dat kan nooit een argument zijn voor meer hoogbouw.’