Nieuwveense Landen krijgt twee hectare bos (ter vervanging van gesneuvelde bomen)

Kinderen en ouders uit de Nieuwveense Landen plantten in 2018 de eerste Tiny Forest van Drenthe. Foto: Leo de Harder

Nieuwveense Landen krijgt ongeveer twee hectare bos. Dit bos dient ter vervanging van de bomen die gekapt zijn en bomen die zullen afsterven door de veranderende waterstanden bij de aanpassing van de Wold Aa.

Dit bos wordt aangeplant in wijkdeel Boshoven, waar ook Knarrenhof - een wooninitiatief voor ouderen - gevestigd moet worden. Huidige planten en bomen van de daar al gevestigde boerderijen blijven behouden en gaan op in de woonwijk en het omliggende weidelandschap.

Het duurt overigens nog wel even voordat wijkdeel Boshoven ontwikkeld gaat worden. Op zijn vroegst in 2023.

Woningen die er gebouwd gaan worden moeten passen in het natuurlijke karakter van dit wijkdeel en zijn in ieder geval aardgasloos en energieneutraal. Ook wordt er ‘natuurinclusief’ gebouwd. Dat houdt in dat het een gezonde groene leefomgeving is voor mens en dier. Door meer groen en natuurmaatregelen op te nemen wordt de wijk beter bestand tegen hittestress, hoosbuien of droogte. Groene daken en gevels zorgen voor verkoeling en kunnen als waterbuffer dienen voor regenwater.

In Nieuwveense Landen is al een bos te vinden. Eind 2018 is er een tiny forest aangeplant in het Watertorenpark achter het LeerWerkCentrum. Er zijn toen 650 jonge boompjes de grond in gegaan.

Nieuws

menu