Nog 80.000 euro Klimaat Actief subsidie beschikbaar voor inwoners van Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en Midden-Drenthe

Voor dit jaar is nog 80.000 euro aan Klimaat Actief subsidie beschikbaar. Foto: DVHN.

Van de 103.000 euro aan subsidie waarmee inwoners van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en Midden-Drenthe hun omgeving kunnen vergroenen is voor dit jaar nog ruim 80.000 euro beschikbaar.

Dat meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Het waterschap stelt sinds een aantal jaren geld beschikbaar vanuit de subsidieregeling ‘Klimaat Actief!’, om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren hun omgeving te vergroenen.

Tien airco’s

Hans Wijnen, dagelijks bestuurslid WDODelta: ,,We zien de weersomstandigheden voor onze ogen extremer worden. Het wordt droger en heter, ook in de steden. Tegelijkertijd zien we vaker hevige regen voorbij komen. Samen met gemeenten en provincies kijken we naar knelpunten en oplossingen waar we water langer kunnen vasthouden of juist moeten afvoeren. Ook inwoners kunnen hierbij helpen door in hun eigen omgeving maatregelen te nemen. Hoe meer regenwater de grond in zakt, hoe minder droog de tuin is en hoe minder het riool wordt belast. En hoe meer groen in de tuin, hoe meer verkoeling je krijgt. Het planten van een grote boom heeft het effect heeft van 10 airco’s. En het gebruikt géén stroom. Een mooie win-win oplossing.”

‘Er is meer mogelijk’

Net als voorgaande jaren blijft het aanleggen van groene daken op huizen, schuren en carports de koploper. Deze aanvraag ontvangt het waterschap het meeste. Zowel voor woningen als voor schoolgebouwen. ‘Maar er is meer mogelijk’, schrijft het waterschap. ‘Denk aan het plaatsen van infiltratiekratten in de tuin, het aanleggen van een grindpad of waterdoorlatende bestrating. De Drentse aanvragen kwamen dit jaar tot nu toe vanuit de gemeenten Meppel, Hoogeveen en De Wolden.

Op is op

Vorig jaar was de subsidie voor Drenthe bijna op, maar dit jaar komen er minder aanvragen binnen. Jammer, vindt Wijnen, want dit geld is bedoeld om mooie stappen te zetten in vergroening. ,,De boodschap is dan ook om aanvragen voor dit jaar nog snel in te dienen!”

Nieuws

menu