Noorderboog levert goede zorg aan mensen met dementie op jonge leeftijd. Zorginstelling krijgt keurmerk

Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer in De Schiphorst, overhandigde het keurmerk in juni 2021 aan Janny Brug, voorzitter van de Cliënten Medezeggenschapraad en aan activiteitenbegeleidster Erna Mastenbroek.

Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer in De Schiphorst, overhandigde het keurmerk in juni 2021 aan Janny Brug, voorzitter van de Cliënten Medezeggenschapraad en aan activiteitenbegeleidster Erna Mastenbroek. Foto: Zorggroep Noorderboog

Ze moest er even op wachten, maar het Prezo-keurmerk is eindelijk officieel uitgereikt aan Zorggroep Noorderboog. In januari 2021 werd het nieuws bekendgemaakt, maar door corona vond de uitreiking afgelopen week pas plaats.

Het keurmerk is uitgereikt omdat de Noorderboog goede zorg levert aan mensen met dementie op jonge leeftijd. De mensen verblijven op de afdeling Oosterboer van De Schiphorst.

Plezier, veiligheid en vrijheid

Voor het keurmerk werd Noorderboog op zeven prestaties beoordeeld. Noorderboog scoorde 100 procent op alle onderdelen. De zeven onderdelen zijn plezier, veiligheid, ruimdenkendheid, vrijheid, participatie, vertrouwen en vakkundigheid.

Jolanda Horman van Perspekt sprak de aanwezigen via video toe. Zij liet weten dat uit de audit bleek dat verwanten onder de indruk zijn van de manier waarop de medewerkers met de cliënten en hun verwanten omgaan.

Leefwereld van de cliënt

‘Samen wordt er gedacht in mogelijkheden en wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij leefwereld van de cliënt. Hierbij feliciteer ik Noorderboog met het behalen van het keurmerk en ik hoop dat Noorderboog inspiratie mag zijn voor andere organisaties, die de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd willen optimaliseren’, vertelt Horsman in een persbericht.

Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer in De Schiphorst, overhandigde het keurmerk aan Janny Brug, voorzitter van de Cliënten Medezeggenschapraad en aan activiteitenbegeleidster Erna Mastenbroek.

Terugblik

In 2017 besloot Noorderboog om gespecialiseerde ondersteuning, zorg en behandeling te bieden aan mensen met dementie op jonge leeftijd. Op 1 januari 2019 startte op de Schiphorst, locatie Oosterboer, een speciale woongroep. De afdeling biedt plaats aan zestien bewoners.

Rolf Kuizenga: ‘Ik zie het keurmerk als een enorm compliment. Wij dragen bij aan gezondheid en welbevinden van mensen met dementie op jonge leeftijd. Het keurmerk is niet het eindpunt. Wij blijven doorontwikkelen samen met onze netwerkpartners’.