Noorderboog mag het kwaliteitskeurmerk voor Dementie op jonge leeftijd blijven dragen

Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer in De Schiphorst, overhandigde het keurmerk in juni 2021 aan Janny Brug, voorzitter van de Cliënten Medezeggenschapraad en aan activiteitenbegeleidster Erna Mastenbroek.

Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer in De Schiphorst, overhandigde het keurmerk in juni 2021 aan Janny Brug, voorzitter van de Cliënten Medezeggenschapraad en aan activiteitenbegeleidster Erna Mastenbroek. Foto: Zorggroep Noorderboog

Noorderboog kan met trots het Prezo-Keurmerk voor Dementie op jonge leeftijd blijven dragen. Dit is de uitkomst van het kwaliteitsonderzoek dat Perspekt, een onafhankelijk kwaliteitsinstituut in de zorg in mei uitvoerde.

Dit betekent dat de afdeling Oosterboer van verpleeghuis De Schiphorst in Meppel, waar mensen met dementie op jonge leeftijd verblijven kwalitatief goede zorg en ondersteuning verleent.

Een score van honderd procent De afdeling slaagde, net als bij de vorige audit in 2017, met vlag en wimpel en scoorde opnieuw honderd procent op alle onderdelen. Tijdens dit eindonderzoek werd er ingezoomd op de onderdelen vrijheid, veiligheid, vertrouwen en vakkundigheid.

In hun waarde

In het eindrapport is er lof over hoe de moderne inrichting van locatie Oosterboer en de tuin is afgestemd op de bewoners. Perspekt concludeert dat medewerkers van Noorderboog zich met hart en ziel inzetten om mensen met dementie op jonge leeftijd tot het laatste toe in hun waarde te laten.

Er worden complimenten gemaakt over de openheid en eerlijkheid die er binnen de locatie heerst. Dilemma’s op het gebied van vrijheid en veiligheid worden niet uit de weg gegaan maar besproken, volgens het eindrapport. Verder prijst Perspekt de manier waarop familie wordt meegenomen. Dit getuigt volgens de auditor van expertise en inzicht van de medewerkers.

Initiatieven

Ook is Perspekt positief over de initiatieven die Noorderboog neemt. Collega’s van andere instellingen worden uitgenodigd om te komen kijken en vragen te stellen. Er wordt hard gewerkt om voorlichting te geven en om zowel plaatselijke als landelijke overheden te betrekken in de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun verwanten.

Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer ziet continuering van het keurmerk als een enorm compliment. ‘Het keurmerk bevestigt dat wij als team in staat zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. Ook bevestigt dit dat wij met onze expertise en deskundigheid bijdragen in de ontwikkelingen om de zorg voor jonge mensen met dementie telkens te verbeteren. Goede zorg leveren aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten, dat is onze passie.’