Noorderboog voegt afdelingen revalidatiezorg Meppel en Steenwijk samen en verhuist naar nieuwbouw bij Isala

De revalidatieafdelingen van Zonnekamp in Steenwijk en Reggersoord in Meppel worden in het voorjaar van 2022 samengevoegd op een nieuwe locatie naast de nieuwbouw van het Isala-ziekenhuis in Meppel.

Overzichtsfoto nieuwbouw Isala en Noorderboog. Links het gebouw van Noorderboog, waar ook de afdeling geriatrische revalidatie wordt gevestigd.

Overzichtsfoto nieuwbouw Isala en Noorderboog. Links het gebouw van Noorderboog, waar ook de afdeling geriatrische revalidatie wordt gevestigd. Foto: Pedro Sluiter

Mensen met bijvoorbeeld Parkinson, niet aangeboren hersenletsel of afasie revalideren nu in Reggersoord in Meppel en in Zonnekamp in Steenwijk.

„Noorderboog neemt volgend jaar een nieuw gebouw in gebruik naast het nieuwe ziekenhuis van Isala in Meppel en concentreert daar de geriatrische revalidatiezorg”, vertelt een woordvoerder van Noorderboog. „De revalidatieafdelingen in Zonnekamp en Reggersoord worden ondergebracht in deze nieuwbouw.”

Het nieuwe gebouw van Noorderboog wordt samen met het Isala-ziekenhuis gebouwd in een samen-onder-één-dakconstructie. Het linker bouwdeel is eigendom van Noorderboog en is aan het ziekenhuis vast gebouwd. „Door de nabijheid van en nauwe samenwerking met medisch specialisten van Isala, kan Noorderboog de kwaliteit van haar revalidatiezorg verder verbeteren. Ook is er samenwerking met Revalidatie Friesland.”

Sloop en renovatie

Reggersoord sluit de deuren in 2022. Het gebouw wordt op den duur gesloopt. „De huidige huisvesting op locatie Reggersoord is sterk gedateerd en niet meer geschikt voor hoogwaardig verblijf en behandeling”, laat de woordvoerder van Noorderboog weten. Naast de afdeling geriatrische revalidatie, wonen in Reggersoord ook bewoners met een lichamelijk aandoening. Zij verhuizen naar de Noorderboog-locatie Reestlanden in Meppel, waar nu nog cliënten van Cosis zijn ondergebracht .

„Zonnekamp, waar een deel van de revalidatiezorg voor parkinsonpatiënten is gevestigd, krijgt een volledige woonzorgbestemming. De ruimte die vrij komt, wordt bij Zonnekamp getrokken.” Het gebouw wordt gerenoveerd, plannen zijn nog in ontwikkeling.

Patiënten die op het moment van verhuizen nog op de afdeling in Steenwijk verblijven, maken hun revalidatieproces zoveel mogelijk in Steenwijk af. „Op moment dat de verhuizing nadert, proberen we de opnames hierop af te stemmen. Cliënten die op moment van verhuizing nog niet klaar zijn met de revalidatie, verhuizen mee naar het nieuwe gebouw in Meppel”, besluit de woordvoerder.