Oecumenisch Initiatief Meppel ziet het levenslicht. 'Wij willen niet wetend geloven, maar vragend of zoekend geloven'

Een groep Meppelers is bezig een nieuwe oecumenische gemeente op te richten die onderdeel moet gaan uitmaken van de PKN. Oecumenisch Initiatief Meppel moet per 1 januari een opvolger zijn van wijkgemeente Het Erfdeel die binnenkort ophoudt te bestaan.

De oprichters (v.l.n.r.): Wilma Heeres, Willemijn van Schilfgaarde, Rita Pereboom en Arnold Heijblom.

De oprichters (v.l.n.r.): Wilma Heeres, Willemijn van Schilfgaarde, Rita Pereboom en Arnold Heijblom. Foto: Frens Jansen

Willemijn van Schilfgaarde, Arnold Heijblom, Wilma Heeres en Rita Pereboom zouden liever niet op de voorgrond zijn getreden om een ruimzinnige PKN-gemeente op te richten, maar ze kunnen naar eigen zeggen niet anders. Wijkgemeente Het Erfdeel in de Oosterboer mag niet als autonome gemeente blijven bestaan en gaat op in de Protestantse Gemeente Meppel (PGM). Kerk Het Erf wordt afgestoten en de hele gemeente maakt, na een grote verbouwing, gebruik van de Oude Kerk in Meppel. De Mariakerk wordt op den duur afgestoten.

Nieuws

menu