Oecumenisch Initiatief Meppel ziet het levenslicht. 'Wij willen niet wetend geloven, maar vragend of zoekend geloven'

Een groep Meppelers is bezig een nieuwe oecumenische gemeente op te richten die onderdeel moet gaan uitmaken van de PKN. Oecumenisch Initiatief Meppel moet per 1 januari een opvolger zijn van wijkgemeente Het Erfdeel die binnenkort ophoudt te bestaan.

De oprichters (v.l.n.r.): Wilma Heeres, Willemijn van Schilfgaarde, Rita Pereboom en Arnold Heijblom.

De oprichters (v.l.n.r.): Wilma Heeres, Willemijn van Schilfgaarde, Rita Pereboom en Arnold Heijblom. Foto: Frens Jansen

Willemijn van Schilfgaarde, Arnold Heijblom, Wilma Heeres en Rita Pereboom zouden liever niet op de voorgrond zijn getreden om een ruimzinnige PKN-gemeente op te richten, maar ze kunnen naar eigen zeggen niet anders. Wijkgemeente Het Erfdeel in de Oosterboer mag niet als autonome gemeente blijven bestaan en gaat op in de Protestantse Gemeente Meppel (PGM). Kerk Het Erf wordt afgestoten en de hele gemeente maakt, na een grote verbouwing, gebruik van de Oude Kerk in Meppel. De Mariakerk wordt op den duur afgestoten.

Het is een proces waar al jaren over gesproken is. Een fusie is het niet, want Het Erfdeel maakte al deel uit van de PGM. Het versmelten van de gemeenten is volgens de PGM nodig door de slechte financiële situatie. Kerkverlating gaat ook niet aan Meppel voorbij.

Veelkleurige ruimzinnige gemeente

Het Erfdeel is een bijzondere veelkleurige ruimzinnige gemeente. De vele lagen in de geloofsgemeenschap, van zwaar tot licht, anders gebondenen (mensen die geen lid van een kerk zijn of tot een andere geloofsgemeenschap behoren) en alles wat ertussen zit, zijn met elkaar verbonden. Je mag twijfelen, kritiek hebben, het helemaal anders zien, maar ook een rotsvast behoudend geloof hebben. Ook een deel van de cliënten van Vanboeijen maakt deel uit van de in alle opzichten veelkleurige wijkgemeente.

„Deze bijzondere identiteit en cultuur willen we behouden. Er is duidelijk behoefte aan een dergelijke gemeente. We zijn bang dat als Het Erfdeel opgaat in de PGM dat deze veelkleurigheid van geloven tot het verleden behoort. Dat willen we niet. Daarvoor vinden we dit te belangrijk en gaan wij uitvoering geven aan de wens van deze wijkgemeente en het besluit van de wijkkerkenraad om een eigen gemeente op te richten.”

Bijzondere aard

Het Oecumenisch Initiatief Meppel wil een zelfstandige gemeente zijn die verbonden is aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar totaal los staat van de Protestantse Gemeente Meppel (PGM). „Dit is alleen mogelijk als wij een gemeente van bijzondere aard zijn. De bijzondere aard is de oecumenische signatuur”, zegt Willemijn van Schilfgaarde. „Het breed moderamen van de classis Groningen-Drenthe beslist in afstemming met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) of zij het Oecumenisch Initiatief Meppel opneemt als een gemeente van bijzondere aard binnen de PKN.

Op 1 januari 2022 moet de nieuwe kerkelijke PKN-gemeente in Meppel een feit zijn. Het is de bedoeling dat er gekerkt gaat worden in het gebouw van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente in Meppel. Wellicht wordt er op den duur uitgekeken naar een eigen onderkomen, afhankelijk van het aantal leden. Oecumenisch Initiatief Meppel is ook op zoek naar een predikant die ruimdenkend is en die de nieuwe gemeente wil helpen opbouwen.

Vragend of zoekend geloven

„Bij ons gaan wij samen op zoek naar wat ons bindt. Wij willen niet wetend geloven, maar vragend of zoekend geloven. Het wordt bij ons niet opgelegd, maar het komt uit de mensen zelf. In de vieringen is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteleden; een voorgaand gemeentelid bereidt samen met de pastor/predikant en de organist/pianist de viering voor en doet de introductie op het thema van die zondag”, zegt Wilma Heeres. „Het wordt bij ons niet opgelegd, maar het komt uit de mensen zelf. In de vieringen is er ook een grote rol weggelegd voor de kerkgangers”, zegt Wilma Heeres.

Het Oecumenisch Initiatief Meppel wil een gemeente van formaat worden in Meppel en omgeving. Voor meer informatie en ook om lid te worden, zie de website: www.nogmeppel.nl