Offert Meppel de leefomgeving op voor een illusie? Actiecomité Energie Alternatief Drenthe wil dat Meppel beslissing over windmolens opschort

Het actiecomité Energie Alternatief Drenthe roept de gemeenteraad van Meppel op om nog geen definitieve besluiten te nemen over het plaatsen van windmolens. De raad moet zich voor de zomer buigen over de Regionale Energiestrategie (RES), waarin de opwekking van windenergie wordt voorgesteld.

Dronebeeld van een windmolenpark langs de N33.

Dronebeeld van een windmolenpark langs de N33. Foto: Venema Media

Nieuws

menu